Lagen

In de Ribbon staan een serie van commando’s (tools) om snel lagen uit te zetten, bevriezen en isoleren zonder de naam van de laag te kennen.

Commando Icoon Description
LAYON Zet alle lagen AAN (zichtbaar).
LAYOFF Zet alle de geselecteerd lag UIT (onzichtbaar).
LAYLCK (LOCKS) Beveiliging AAN van de objecten in de geselecteerde laag.
LAYULK (UNLOCKS) Beveiliging uit van de objecten in de geselecteerde laag.
LAYFRZ (FREEZE) Bevriezen van de objecten in de geselecteerde laag.
LAYTHW THAWS alle lagen.
LAYISO Zet de lagen van de niet geselecteerd objecten op UIT van BEVROREN (OFF or FROZEN).
LAYUNISO (Undo) Herstellen van de akties van het LAYISO commando.De objecten in een symbool (block) kunnen in verschillende lagen getekend zijn. Als een laag op OFF of FREEZE staat worden objecten op die laag niet getoond, maar in het geval van een block wordt de inhoud van het block alleen verborgen als FREEZE gebruikt wordt op de laag waar het block op staat. Hetzelfde geldt voor Xrefs (externe referenties – tekeningen/bitmaps ed).

Laag uitzetten (OFF)

 1. Klik op het Lagen Off icoon () in de Lagen toolbar.In de commando bar staat: Select an entity on de layer to be turned off or [Settings]:
 2. (optie) Kies Settings in het optiemenu om de instellingen voor het LAYOFF commando in te stellen.
 3. Klik op een object in de tekening. De lag waarin dit object staat wordt uitgezet.
 4. (optie) Herhaal de vorige stap om andere lagen uit te zetten.
 5. Klik rechtermuisknop van Enter om het commando af te sluiten.

Beveiligen (Locking) lagen

Objecten in een beveiligde (LOCKED) laag blijven zichtbaar, maar kunnen niet meer bewerkt worden.

 1. Klik het Lock Layer icoon ( ) in de lagen toolbar. In de command bar staat: Selecteer an entity on de layer to be locked:
 2. Klik een object in de tekening. De laag van het object is LOCKED. De weergave verandert niet.
 3. (optie) Klik rechtermuistoets om het commando te herhalen.

Layer States

Afhankelijk van de complexiteit van een tekening kan het enige tijd en moeite kosten om de weergave van een tekening geschikt te maken voor een bepaalde opdracht. Welke lagen moeten zichtbaar zijn? Welke lagen moeten beveiligd (locked) worden? Misschien wilt u tijdelijk andere kleuren gebruiken voor sommige lagen. Om deze veranderingen snel om te herstellen, kunt u ze opslaan in een Layer State, om later deze laagstatus te herstellen. Layer states kunnen gekopieerd worden naar andere tekeningen en/of opgeslagen in een bestand, dat in een andere tekening op een andere computer kan worden geïmporteerd.

Bewaren (Saving) van een laagstatus

 1. Kies Lagen - Layer States … in het Settings menu.

 2. Klik het New icoon ( ) in de Details toolbar. De huidige instellingen van de lagen worden nu opgeslagen in een nieuwe Layer State. Indien nodig Klik het Tree View icoon ( ) om onderstaande layout te zien

  .
 3. Klik het Name veld en type een nieuwe naam om de standaard naam NewLayerState1 te vervangen.
 4. (optie) Type een omschrijving in het Description veld.
 5. (optie) Controleer de properties die u wilt herstellen door deze laagstatus.
  • Klik het Alle Off icoon ( ) in de Details toolbar om alle properties te de-selecteren.
  • Klik het Al On icoon ( ) in de Details om alle properties te selecteren.
  • Klik een checkbox om de property te selecteren/de-selecteren.

Lagen in paperspace (voor printen/PDF)

In een viewport op een Layout staan standaard dezelfde lagen aan en uit als in Modelspace. Dat betekent dat je per Layout lagen aan en uit moet zetten als je verschillende lagen wil zien op verschillende layouts. Om dit te voorkomen is er een setting VP Freeze in de lagen panel.

 • maak modelspace actief in een viewport
 • zoek de kolom VP Freeze in de layer panel en zet de laag uit als je deze in deze viewport niet wil zien.

Als een laag op Freeze staat (niet VP Freeze) wordt deze nooit geprint. Dus als je met VP Freeze hebt gewerkt om bepaalde lagen niet te printen in bepaalde viewports, zorg dan dat alle lagen aan staan in modelspace voordat je gaat printen, of in elk geval alle lagen die je wil printen.