Nieuw in SCAD Re-Event

Splash%20V8

SCAD Re-Event versie 8.4 (Coming soon)

Favorites in SCADLIB Door met de rechtermuistoets op een icoon in de bibliotheek te klikken kan een block in favorieten geplaatst worden. De favorieten verschijnen bovenin de bibliotheek. Er kunnen meerdere pagina's aangemaakt worden.

SLICEFACE Snijdt een "plak" van een 3D solid in een op te geven dikte. Bijvoorbeeld om plaatmateriaal te maken van een dicht object.

LINESELECTBLOCKS Selecteert alle blocks die een (poly)line snijden. Zelfde als de Fence optie bij normaal selecteren, behalve natuurlijk dat de lijn al in de tekening staat en vaker gebruikt kan worden.

ATTINC Telt de attribute van blocks op. Het commando vraagt om een aantal blocks te selecteren waarvan een attribute genummerd moet worden. Vervolgens kan een prefix worden ingegeven, plus startnummer en increment. De volgorde wordt vervolgens bepaald door een polyline, het attribute telt op van het begin van de polyline tot het eind.

DRAWORDERBYLIST Zet de tekenvolgorde van alle objecten aan de hand van een lijst met laagnamen.

SHOWDUPBLKEXT Nieuw commando die alle blocks met dezelfde naam en boundingbox (extents) selecteert. Er worden dus ook gespiegelde blocks geselecteerd die elkaar volledig overlappen. Houd er rekening mee dat blokken die visueel niet volledig overlappen, toch dezelfde boundingbox kunnen hebben.

CopyAttributes: Nieuw commando waarmee snel attribuutwaarden tussen twee blocks gekopieerd kunnen worden.

SCGEO: Downloaden van BGT bestanden ging niet meer goed door veranderingen op de BGT server.
Crash opgelost die optreed bij het annuleren van de luchtfoto downloads.

MirrorCheck: Lezen van CSV bestand aangepast, de in Windows ingestelde lijstseparator wordt nu gebruikt.

DMXAutoID: Sorteren van blocks in UCS werkt nu naar behoren.
In plaats van alleen blocks met exact dezelfde naam, worden nu alle blocks gevonden die beginnen met de blocknaam die is ingesteld in DMXSETTINGS.

SCAD Re-Event versie 8.3

CreateCustomLibrary: Nieuw commando waarmee een map aangegeven kan worden waar vervolgens een custom library van gemaakt wordt. De indeling van de submappen wordt de indeling van de library in het SCADLIB menu.

FreezeLayerAllViewports: Nieuw commando waarmee de ingegeven laag in alle viewports op alle layouts bevroren (VPFreeze) wordt.

Magnets: Werken nu beter in UCS.

SCINSERTMAGNETBLOCK: Nieuw commando om een magneetblock in te voegen via de commandline (o.a. voor gebruik van macro's).

SCGEO :
Breedte en hoogte van kader worden nu afgerond in het menu.
Het menu bevat nu een uitklapbare Google maps kaart. Klik met de rechtertoets op een gebied en klik op de coördinaten om deze in te vullen in het menu. Met import worden vervolgens de geselecteerde kaartlagen geïmporteerd. Zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld.
Custom BGT features komen nu op aparte lagen (BGT laag + featurenaam).
AHN versie verhoogd naar 2020.
Geheugengebruik geoptimaliseerd..
URL's vernieuwd.
Problemen opgelost met scripts in browser.

scgeo%20maps

COUNTLIST :
Pre-selectie werkt nu naar behoren.
Sortering gaat nu altijd volgens de geselecteerde kolom in de kolom settings (SETLIB > Columns).
De totaal rij is nu altijd zichtbaar onderin, ook na sorteren.
Snellere telling in tekeningen met veel objecten die niet in een block zitten.
Algemene snelheidsverbeteringen.

SCADLIB :
Bij het inserten van een block in paperspace kwam deze op modelspace coordinaten binnen.
Sommige pagina's met dummy iconen werden niet correct/helemaal niet geladen.
Bij het zoeken kwamen niet altijd alle overeenkomende resultaten in beeld.

LINEARRAY: Het linearray menu geeft elke speaker los weer, zodat elke individuele hoek aangepast kan worden.
Een linearray kan nu achteraf bewerkt worden: verwijderen, toevoegen, hoeken aanpassen is nu mogelijk op bestaande arrays..

DMXINSERT : Blocks worden nu correct geschaald..
DMXAUTOID : Nieuw commando waarmee snel een grid van blocks ID's kan worden gegeven.
DMXAUTOIDCIRCLE : Nieuw commando waarmee snel blocks in een circle ID's kan worden gegeven.

MVRExport :
Bug opgelost waar opslaan naar Dropbox soms problemen gaf.
Rotaties worden nu correct geëxporteerd.

MVRImport :
Meshes worden nu ook ingeladen.

MODELCHECK :
Kruisende lijnen werden niet altijd allemaal gevonden.
Ingevoegde pijlen worden nu correct geschaald.

LEGEND : Invoegen van een legens in paperspace met UCS actief in modelspace werkt weer naar behoren.

RELXREF : Bug opgelost waarbij het relatieve pad niet altijd correct werd opgeslagen.

ReplaceBlocksGlobal: Blocks werden niet altijd toegevoegd aan de correcte laag.

SCAD Re-Event versie 8.1

CURVEARRAY:
Bugfix, het plaatsen van hekken op een lijn ging soms niet goed als er de ene keer in millimeters en de andere keer in meters gewerkt werd.
Het selecteren van een gedraaid block gaf onnauwkeurige resultaten.
Het plaatsen van objecten langs een lijn in RD coördinaten werkte niet altijd.

CREATECUSTOMLIBRARY: Maakt een bibliotheek aan de hand van een mappenstructuur. Er wordt een .CSV aangemaakt in, en met de naam van, de geselecteerde map.

BESAVE/BECLOSE: Het juiste document wordt nu geactiveerd na sluiten van een block.

Copy: Bugfix met dynamic blocks

C/CX/CY/CZ: Bugfix, geen REGEN meer nodig.

COUNTLIST: Als Excel niet kan worden aangeroepen bij Excel export dan wordt het XLSX bestand los weggeschreven in de map van de tekening.

COUNTLIST: Bugfix. Import TXT paste wel de totalen in het menu aan, maar niet in de export naar Excel.

Magnets: Het invoegen en kopiëren van onderdelen met magnets gaat nu (heel) veel sneller in grote tekeningen.

RZC: Nieuw commando dat blocks roteert en kopieert in op te geven hoek om het aangrijpingspunt van het block.

STPLAN: Vraagt nu om een startnummer zodat meerdere tabellen in een (hoofd)tekening gebruikt kunnen worden.

MVRIMPORT: Aanpassing om ongeldige blocknamen te hernoemen in plaats van een foutmelding te geven.

SCADLIB: Bugfix. Als het menu verborgen werd bij inserten (de Hide window during insert optie) en het komt weer terug, dan kan het zijn dat het niet de laatst gebruikte iconen in beeld staan (maar de bovenste).

SCAD Re-Event versie 8

SCBEDIT De block editor (SCBEDIT) werkt nu zonder menu's bij het opslaan van het block. BESAVE heeft nu twee opties, Update en Save. Save slaat het block op in de tekening waar deze in geopend is en sluit het block af, Update slaat het block ook op, maar de tekening blijf open staan. BESAVE werkt niet als er open blocks zijn (de Update optie werkt wel). Alles moet dus van onder naar boven afgesloten worden. Of, gezien vanuit de tekeningtabs, van rechts naar links.

besave

In bovenstaande afbeelding is te zien dat het block Stage niet afgesloten mag worden als er nog een block openstaat (block Trap in dit geval).

GPS:

Er zijn een aantal nieuwe commando's die helpen om GPS punten te nummeren en te plaatsen:

 • GPSINSPL zet het block GPS (GPS.dwg in de supportmap) op een polyline en nummert meteen in de volgorde van de polyline. Dus om GPS punten in een tekening te zetten volstaat het om een of meer polyline(s) te tekenen in een handige looprichting.
 • GPSROUTE Omgekeerd kan ook, dit commando berekent de kortste looproute waarbij een polyline wordt getekend langs de geselecteerde objecten. Gebruik GPSINSPL vervolgens om hier GPS punten op te zetten.
 • GPSXYLIST: Een CSV bestand maken met de XY coördinaten en attribuutwaarden van het geselecteerde block. Er is een andere variant GPSEXPORT voor het geval het GPS apparaat een andere indeling verwacht.

MVREXPORT / MVRIMPORT: Eerste implementatie voor het importeren en exporteren van MVR bestanden.

SCADLIB:

 • Nieuwe 'Color not in Database' instelling waarmee de naamtekst van een block dat niet in de database staat oranje wordt.
 • Replace block zal nu de laaginstellingen behouden.
 • Bij het inserten van een magneet block wordt de focus naar het tekenscherm gelegd (en werkt F9 meteen).

COUNTLIST:

 • Sorteren van data is nu logischer. Teksten met nummers worden nu correct gesorteerd.
 • Sortering van menu wordt nu meegenomen in de export.
 • De kolomnaam voor sortering wordt nu correct opgeslagen en geladen bij een volgende telling.
 • Legenda gemaakt met de Legend knop volgt nu de icooninstellingen (Block aan of uit) en lijnt niet langer de text uit, maar volgt de tablestyle.
 • Blocks met visibility state worden nu correct geteld als "Blocknaam + Visibilitystate".
 • Wanneer meer dan 1000 blocks worden geteld wordt er een voortgangsbalk getoond.
 • Crashed niet langer wanneer er geen database is geladen.

SCGEO: De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

 • 3D BAG Terrein: Nieuwe dataset die de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN3) importeert als mesh. Dit zijn grote gebieden, dus downloaden en importeren duurt wat langer.
 • Luchtfoto's: Standaard worden nu de meest actuele, hoge resolutie foto's gedownload. Deze foto's zijn aanzienlijk scherper dan hiervoor.
 • 3D BAG Panden:
  • Meshes zijn nu schoner met minder driehoeken.
  • Bug opgelost bij het downloaden van bepaalde gebieden.

SCALEFROMTO: Nieuw commando waarmee gemakkelijk een object geschaald kan worden door bron en doel lengtes aan te geven.

MZA: Nieuw commando dat een selectie naar een absolute hoogte verplaatst, gerekend vanuit het aangrijpingspunt.

FASTXYLIST: Nieuw commando waarmee snel een CSV bestand wordt gemaakt met de XY coördinaten van het geselecteerde block.

CX / CY / CZ: Kopiëren van array objecten behoudt nu de array data. Voorheen werden dit standaard blocks.

LINEWEIGHTPLOT / TRANSPARENCYPLOT: Nieuwe commando's om voor alle layouts het plotten van lineweights en transparencies in een keer in te stellen.

Matrix Export: Matrix optie in Countlist: vink toegevoegd om dieper dan eerste laag te tellen. matrix

DMX Import/Export:

 • Werkt nu ook wanneer een universe letters bevat.
 • XYZ posities toegevoegd.

SCDIVIDE/SCDISTRIBUTE: Volgorde van selecteren is nu bij beide hetzelfde.

KABLEN:

 • Manier van kabellengte bepalen verbeterd.
 • Geeft niet langer een error bij invoeren van verkeerde limits.

SENDALL2DSOLIDTOBACK: Werkt nu recursief.

INFO: Build date weergave verbeterd.

SCREMOTESUPPORT / RS: SCREMOTESUPPORT is niet veranderd, maar er is nu ook een nieuwe remote support tool (RS). Omdat het kan.

MENU: Er wordt een nieuw menu geladen (Scad Re-Event V8.cui). De wijzigingen zijn niet zo heel groot, mocht je veel aangepast hebben aan het menu en graag je oude menu terug willen, dan kun je terug met het commando MENU. Kies dan Scad Re-Event V7.cui uit de map C:\SCAD-REV\Menu.

V7.3

SCGEO: Nieuw commando waarmee geodata kan worden geïmporteerd van een aangegeven gebied. Klik hier voor de uitgebreide uitleg. De volgende data is beschikbaar:

 • Luchtfoto's: De meest actuele luchtfoto's (die beschikbaar zijn voor heel Nederland) worden hiermee gedownload, via PDOK.nl.
 • Kadaster Lijnen: Importeert de kadastrale grenzen, via PDOK.nl.
 • 3D BAG Panden: Importeert 3D meshes van de panden, via 3DBag.nl
 • 2D BGT Panden en wegen: Importeert de wegen en panden uit de BGT als polylines, via PDOK.nl.
 • 2D BGT Rest: Laat een overzicht zien van de overige 2D BGT data en importeert de geselecteerde objecten. Via PDOK.nl.

DMX Commands: Er zijn een aantal nieuwe commando's toegevoegd waarmee DMX data ingevoegd, geëxporteerd en geïmporteerd kan worden tussen de tekening en een Excel template. Klik hier voor de uitgebreide uitleg van de commando's.

SCADLIB:

 • Checkbox toegevoegd waarmee 'hatches to back' geforceerd kunnen worden bij het inserten.
 • Linearray crashed niet langer bij het invoegen van een block in zijn eigen tekening.
 • Menu.txt met te weinig pagina's gedefinieerd wordt nu goed ingeladen.
 • Wanneer het eerste icoon op de pagina een dummy is wordt deze niet langer overgeslagen.
 • Limiet van 25 iconen is verwijderd. Deze standaard wordt nog aangehouden, maar is niet langer verplicht.
 • Nieuwe contextmenuopties: 'Replace in drawing > One Block' en 'Replace in drawing > All Blocks'.

TEXTGENERATOR:

 • Werkt nu ook met 'Next Point'.
 • Menu blijft nu open tijdens invoegen van tekst, wat ook het stotteren verminderd.
 • Replace knop toegevoegd waarmee een bestaande tekst kan worden vervangen.
 • 'Reset' knop hernoemd naar 'Apply' voor meer duidelijkheid.

COUNTLIST:

 • Meerdere tellingen uitvoeren ververst nu het COUNTLIST menu i.p.v. een nieuw menu te openen.
 • De sortering uitgevoerd in het menu wordt nu meegenomen naar de CSV.
 • VIEWBASE viewports met de Geometry instelling op 3D worden niet langer meegenomen in de telling.
 • Een aangepaste SORTVELD kolom (SETLIB > Column settings) werkt nu ook wanneer de kolom geen getallen maar tekst bevat.

UPDATEFROMLIBKEEPLAYERS: Doet hetzelfde als UPDATEFROMLIB (blocks in de tekening vernieuwen naar de versie van de bibliotheek), maar zet na de update de laaginstellingen terug naar wat ze waren.

PURGEA5: Verwijderd alle ongebruikte definities (lagen, blockdefinities, dimstyles etc.) uit de tekening.

M(ove)/C(opy): Selecteren van refpoint werkt nu ook in UCS.

Magnets: Magnets werken nu beter in UCS.

SCAD Sections: Clipped sections wordt nu goed weergegeven bij gespiegelde section blocks.

Matrix Export: Bug opgelost waardoor SCAD crashde in bepaalde tekeningen.

SCSECTIONWALK: Gespiegelde section blocks werden niet goed weergegeven in de Y richting.

Offline SCAD: Bug opgelost waardoor SCAD niet offline te gebruiken was.

.NET 4.8: SCAD Re-Event is nu gebasseerd op .NET 4.8. Dit wordt automatisch geinstalleerd bij de update.

V7.2

Mirrorcheck: In MODELCHECK zit nu de optie voor een mirrorcheck. Zie deze pagina voor meer informatie.

FORCEZSNAP: Nieuw commando dat de OSNAPZ (F5 toets) forceert bij het schakelen naar topview.

Cadbase:

 • Het laden van een custom database met veel dezelfde kolommen als de main database is verbeterd.
 • SYMBOL en SYMBOOL zijn nu beide juiste benamingen voor de blocknaam kolom.

Countlist:

 • Nieuw commando COUNTLISTNORULES telt alle blocks zonder de Add-Replace regels toe te passen.
 • De regel REPLACENUM is toegevoegd aan de Add-Replace regels. Met deze regel kunnen sets worden geteld. Zie het kopje 'Vervangen per aantal' onderaan op deze pagina voor meer informatie.
 • De optie SET is toegevoegd aan Add-Replace, kijk hier voor meer uitleg.
 • De kolom SYMBOOL wordt niet langer toegevoegd wanneer deze niet bestaat. Hierdoor komen de blocknamen weer in de eerste kolom wanneer de SYMBOOL kolom niet is geselecteerd.
 • Checkbox toegevoegd in de export settings waarmee tussen CSV en TXT export geschakeld wordt. Ook kan in het 'opslaan als' menu gekozen worden tussen TXT en CSV.
 • Regels met een * werden niet altijd toegepast op alle blocks die hieraan voldeden.
 • Het menu wordt niet langer twee keer geopend wanener een tweede countlist wordt uitgevoerd. Het bestaande menu zal nu ververst worden.

SCADLIB:

 • De treeview breedte kan worden aangepast door deze te verslepen.
 • De status van het settingsmenu wordt nu opgeslagen
 • Het zoeken met de zoekbalk is niet langer hoofdletter gevoelig.
 • Het popup menu laat weer de juiste laagnaam zien.
 • De linearray knop is nu rood in het witte thema.
 • Bij het invoegen van een linearray object wordt bij de eerste plaatsing op het object ingezoomed. Wanneer de gebruiker in topview zit wordt automatisch overgeschakeld naar Isometrische view.
 • De refresh knop ververst nu voor alle iconen de afbeelding, i.p.v. alleen op de eerste pagina
 • Crashed niet langer waneer de hoofd database CSV is geopend.

Textgenerator:

 • Tijdens invoegen van text kan nu handmatig worden verhoogd en verlaagd met Increment en Decrement (I of D), of vast gezet worden met Freeze (F).
 • Crashed niet langer wanneer er een textgrootte van 0 wordt ingevuld of een textstyle met hoogte 0 wordt gekozen.
 • Texthoogte wordt weer correct opgeslagen.
 • Cijfers die met 0 beginnen werken nu correct met doortellen.

Modelcheck: Notes worden niet langer weergegeven wanneer er geen fouten zijn gevonden.

Magneten: Het invoegen van een block met magneten in een grote tekening is versneld.

BECLOSE: Sluit nu beide blockeditors.

Menu > Help: Opent nu help.scad-rev.com.

V7.0 (beta) / V7.1

Donker Thema:

SCAD heeft nu een donker thema, welke standaard is ingeschakeld. De meest gebruikte menu's zijn compatibel gemaakt met dit donkere thema. Overige menu's zullen bij opkomende updates worden aangepast. Stel COLORTHEME in op 1 om terug te schakelen naar het lichte thema.

SCADLIB:

Het bibliotheekmenu heeft een complete revisie gekregen om het moderner en gebruiksvriendelijker te maken. • De instellingen zitten nu onder de knop 'Settings' rechtsbovenin, in een uitklap menu.

 • Onder het rechterklik menu van een icoon zit nu 'Replace in drawing', waarmee direct een block in de tekening kan worden vervangen met het bibliotheek block. • Alle pagina's worden nu tegelijk in beeld gebracht. Met de pagina knoppen in het settings menu kan iedere pagina individueel worden doorlopen.

 • Alle iconen worden nu standaard geordend volgens de breedte van het venster.

 • De breedte van de iconen is instelbaar met een slider onder het settings uitklap menu.

 • Dummy iconen staan standaard uit maar kunnen met een vinkje onder settings worden aangezet.

 • Iconen worden nu lokaal opgeslagen om het werken op afstand via een VPN te versnellen. Dit zorgt ervoor dat niet ieder icoon gedownload hoeft te worden bij het openen van een SCADLIB pagina. Om het icoon van een block te verversen (na deze aangepast te hebben bijvoorbeeld) kan op 'Reload' worden geklikt, links onderin het SCADLIB menu.

 • Favoriete pagina's zijn nog niet geïmplementeerd, maar zullen naar verwachting in een volgende release worden uitgebracht.

 • Gebruikers die liever de oude indeling willen blijven gebruiken kunnen het commando SCADLIBV5 gebruiken om het oude bibliotheekmenu te openen.

LINEARRAY:

De line array tool is vernieuwd en kan nu direct vanuit het SCADLIB menu worden gebruikt. Na het klikken op de Line Array knop, welke nu in de paginatitel verschijnt, zal een menu openen met de lijst van toegevoegde items. Na het klikken op een icoon in het SCADLIB menu wordt het item toegevoegd.Nieuw is de 'Act' hoekwaarde welke de werkelijke hoek van het object laat zien.De aantallen en hoek in elke regel kunnen aangepast worden.

COUNTLIST:Het COUNTLIST menu is compleet vernieuwd en heeft nu een donker thema. Na het laden is meteen een overzicht van de telling te zien zodat er niet langer op de knop 'Screen' geklikt hoeft te worden.

Het instellen van de volgorde van de kolommen kan met de knop in de koptekst-balk.Matrix Export

Nieuwe soort export welke per hoofblock in de tekening (blocks op eerste niveau) de subblock aantallen laat zien.

Deze export vereist een template bestand, een voorbeeld hiervan is te vinden in C:/SCAD-REV/Database/Export-Matrix.xlsx.

Gebruikers die liever met het oude menu werken kunnen COUNTLISTV5 gebruiken.

BLOCKINFO

Blockinfo Is vernieuwd en heeft nu de optie om te tellen zonder Add/Replace regels. Ook hoeft er niet langer op 'Calculate' geklikt te worden, de telling wordt meteen uitgevoerd na het selecteren van blocks.

DMXEXCELEXPORT/DMXEXCELIMPORT

Nieuwe commando's die de attributen van een block exporteren naar een Excel bestand welke kan worden aangepast. Met DMXEXCELIMPORT kunnen de aanpassingen vervolgens weer worden ingeladen en doorgevoerd in SCAD.

Voeg een block in met de attributen: FIX ADRESS en MULTIVul de attributen en exporteer deze met DMXEXCELEXPORT (stel eventueel de XLS in met DMXEXCELEXPORTSETTINGS). De resultaten komen in een Excelsheet. Als dit Excel bestand wordt opgeslagen, en in SCAD Re-Event wordt het commando DMXEXCELIMPORT uigevoerd, dan wordt de (in Excel aangvulde) data teruggelezen in de attributen.TEXTGENERATOR

Het TEXTGENERATOR menu is vernieuwd. De werking is hetzelfde gebleven.

Modelcheck module:

Nieuwe module die door de gehele tekening heen controleert op dubbele blokken. Kan worden uitgebreid met zoekregels die de zoekmethode bepalen (blokken mogen elkaar niet overlappen, blokken moeten elkaar overlappen, lijnen mogen elkaar niet kruisen, blocks mogen niet gespiegeld zijn, enz.).

Voor deze module is een uitgebreide licentie vereist.

SCIA Export module:

Nieuwe module die een XML-bestand exporteert dat in SCIA kan worden geïmporteerd voor krachtberekeningen.

Voor deze module is een uitgebreide licentie vereist.

Sections module:

Nieuwe module die het maken van doorsnedetekeningen automatiseert. Voeg X-, Y- en Z-sectieblokken in en selecteer een viewport op een lay-out om deze te vullen met secties.

Voor deze module is een uitgebreide licentie vereist.

Add/Replace/Rename:

Nieuw wildrcard ‘>’ toegevoegd. Dit symbool verwijdert alle tekst na het > symbool. (bijvoorbeeld -copy> vindt -copy1 en - copy1000 etc. en vervangt die tekst door de gespecificeerde nieuwe tekst).

CURVEARRAY:

Blocks hoeven niet eerst naar rotatie 0 gezet te worden om ze te gebruiken in het commando.

Security:

Bestanden worden nu gedownload met het veiligere HTTPS-protocol.

Optimalizaties:

De database wordt nu tijdens het opstarten op de achtergrond geladen om het eerste gebruik te versnellen.

SCUPDATELIB:

SCAD hoeft niet langer te worden gesloten bij het bijwerken van de bibliotheek.

Bridle:

Significante verbetering in snelheid met kopiëren, bijwerken en selecteren van bridles. Alleen beschikbaar in optionele Bridle Module.

Move/Copy/Insert:

 • Crash bij sommige tekeningen opgelost.

 • 'Next Point' optie bij sommige blocks werkt nu ook in een UCS.

 • Invoegen van block vanuit bibliotheek werkt nu ook in de nieuwe blockeditor (BEDIT) .

 • Extents afstand werd niet opnieuw bepaald na het wisselen van X naar Y of omgekeerd.

UPDATEFROMLIB

Explode wordt nu ook toegepast volgens de database instelling.

NOSEELECTXREFS

Wanneer u deze instelling activeert, kan geen XREF geselecteerd worden, dit is voornamelijk om de vensterselectie van objecten bovenop de XREF gemakkelijker te maken.

NOSELECTLOCKEDLAYERS

Normaal gesproken kan een vergrendelde laag worden geselecteerd, maar wordt genegeerd wanneer er een opdracht op wordt gebruikt (zoals MOVE). Met deze instelling op JA is de selectie niet meer mogelijk, wat het sneller en gemakkelijker maakt om vergrendelde lagen in een selectievenster te hebben.

SCINSERT Next PointBij het invoegen van een object uit de bibliotheek wordt het blok vastgehouden op het referentiepunt. Maar als het blok een punt bevat op de laag 001-INSERTION, kun je naar dat referentiepunt gaan met de optie Next (N).

Math Input

Met MX, MY. MZ, CX, CY en CZ kan nu een formule ingevoerd worden zoals 3 * 2072 of 2072 + 1036.

BLOCKIFY

De Blockify-tool kan zowel op 2D-entiteiten als op 3D-volumen worden toegepast. Met de Blockify-tool kunt u automatisch repetitieve sets van entiteiten converteren naar blokdefinities. Selecteer een set 2D-entiteiten of 3D-volumen en Blockify doorzoekt de tekening op identieke sets van entiteiten en vervangt deze automatisch door blokreferenties.

Function keys:

F1: opens the SCAD Re-Event library (SCADLIB)

F2: opens the tekst window of command input

F3: toggles entity snap on/off

F4: activate the manipulator for the selected object

F5: toggles 2D/3D snap on/off (OSNAPZ)

F6: toggles Dynamic UCS on/off

F7: Measure distance (DIST)

F8: toggles orthogonal on/off (ORTHO)

F9: rotate right when insert/move/copy (r)

F10: rotate left when insert/move/copy (l)

F11: toggles Snap tracking on/off (STRACK)

F10: toggles QUAD on/off

Short commands:

M: Move

C: Copy

X: Explode

N: New drawing(QNEW)

B: Create block

MM: Move magnets

CM: Copy magnets

MX, MY, MZ: Move x,y,z direction

CX, CY, CZ: Copy x,y,z direction

RX, RY, RZ: Rotate x,y,z direction

V5.3

Nieuw

COUNTLIST: Tijd voor het tellen aanzienlijk verbeterd met grote Add-Replace-databases. Optie toegevoegd om alleen blokken op één bepaalde laag weer te geven, kan worden gekozen uit de lijst in de linkerbenedenhoek van het Countlist-menu.

COUNTLIST LEGEND: U kunt nu rechtstreeks naar een legenda exporteren met de knop 'Legenda'.

CADBASE: Aanzienlijk verbeterde laadtijd van hoofd- en aangepaste databases.

CURVEARRAY: Waarschuwing toegevoegd wanneer er meer dan 1000 objecten worden gemaakt.

SCADLIB: Contextmenu met rechtermuisknop toegevoegd aan de pictogrammen met verschillende opties om hun databasewaarden in te voegen, te openen of te bewerken.

SCDIVIDE: Mogelijkheid toegevoegd om twee punten te kiezen in plaats van alleen een curve.

SCEDITATTRIBUTE: NIEUW commando dat een pop-up toont met alle bewerkbare attributen om de waarden gemakkelijk te bewerken.

COORDINATESTOATT: NIEUW commando dat de coördinaten van een met SCGRID gemaakt raster haalt, en deze toevoegt aan het kenmerk ‘Coördinaat’. Vereist een raster gemaakt na deze update.

ATTEXPORTEXCEL: NIEUW commando dat alle blokken met hun attribuutwaarden naar Excel exporteert.

EDITBLKPROP/EDITSUBENTBLKPROP: Als u een selectievakje voor een parent block aanvinkt, worden nu ook alle onderliggende selectievakjes voor het child aangevinkt.

NOSELECTXREFS: Nieuw commando om selectie van externe verwijzingen te negeren. Vergelijkbaar met NOSELECTLOCKEDLAYERS.

Verbeterd

SCADLIB: Pictogrammen waren niet zichtbaar wanneer de database niet kon worden geladen.

CADBASE: Laden van databases met dubbele bloknamen met verschillende hoofdletters opgelost. Lege of 0-waarden uit custom databases overschrijven niet langer de main database waarden.

SCBEDIT: Fout opgelost bij het openen van bepaalde blokken waarvoor geen bloknaam was gedefinieerd. Tijdelijk mogelijkheid verwijderd om met het commando (Ctrl-Z) BESAVE ongedaan te maken om het verlies van objecten in het bewerkte blok te voorkomen. Wordt nader onderzocht.

COUNTLIST: Bug opgelost waarbij corrupte blokken de tellijst volledig konden stoppen. Deze blokken worden nu genegeerd.

Move/Copy: Snap to middle of two points werkt nu zoals verwacht (voorheen werd het aangeklikte punt gebruikt). Door over een snappoint te zweven en vervolgens handmatig coördinaten in te voeren, worden de coördinaten genegeerd.

SCSHOWALL: Zal nu ook UNISOLATEOBJECTS uitvoeren om de compatibiliteit met Bricscad Isolate / Hideobjects commando's te verbeteren. Het wordt echter aanbevolen om alleen SCISOLATE / SCHIDEOBJECTS / SCSHOWALL / SCSHOWALLGLOBAL te gebruiken.

LEGEND: Oplossing voor dynamische blokken die niet correct in de tabel worden weergegeven. De totaalinstellingen van COUNTLIST worden nu correct gebruikt. Het blokpictogram wordt niet langer weergegeven onder de kolom 'Symbool', maar in een nieuwe kolom 'Icon' wanneer de legenda wordt gemaakt met COUNTLIST.V5.2

Nieuw

SCADLIB: ‘Favoriete’ knop toegevoegd. Klik op + om toe te voegen en klik met de rechtermuisknop op een tabblad om de naam te wijzigen of te verwijderen. Middelste muisklik verwijdert ook het tabblad.

RELEASENOTES: Nieuwe opdracht om de releasenotes van de nieuwste SCAD Re-Event versie weer te geven.

UPDATEFROMLIB: Optie toegevoegd om blokken te hernoemen naar nieuwe namen. Kies een .csv-bestand met ‘OUD; NIEUW’ om deze functie te gebruiken.

INSERT: Optie ‘Next point’ toegevoegd om het referentiepunt te wisselen tussen het invoegpunt en alle andere punten op laag 001-INSERTION in het block.

SCADLIB / Database: U kunt nu de databasewaarden rechtstreeks per block bewerken door met het scrollwiel op het blokpictogram in SCADLIB te klikken.

SCUPDATELIB: Ondersteuning toegevoegd voor een bibliotheekversiebestand, waardoor er geen beheerdersrechten meer nodig zijn om de bibliotheek te installeren.

CX/Y/Z: U kunt nu ‘100 + 120/2’ typen en de juiste afstandswaarde berekend op basis van de ingevoerde formule.

Verbeterd

COUNTLIST: Aangepaste database-informatie die in bepaalde gevallen niet werd weergegeven. Blokken werden niet weergegeven wanneer de POST-waarde niet was gedefinieerd in de database. Vermenigvuldiging van waarden met hun telling wanneer Total checkbox is aangevinkt. Exporteren van blokken die niet in de database stonden verbeterd, zodat deze in de juiste kolom SYMBOL en QUANTITY worden weergegeven.

Excel Export: Splitsen van bovenste rij verwijderd om de compatibiliteit tussen Excel-installaties te verbeteren. Controle toegevoegd voor door audit gegenereerde bloknamen.

CURVEARRAY: Een bug verholpen waardoor er te weinig blokken werden aangemaakt.

Magnets: Invoegen van blocks met attributen en magneten verbeterd.

POSTCALC: Een controle toegevoegd voor door audit gegenereerde bloknamen. Een melding wordt weergegeven in de commandline.

Add/Replace: Volgorde van de regels zoals die in het csv voorkomen worden nu gerespecteerd. U kunt nu twee escapetekens gebruiken ( voorbeeld ).

Compatibility: Meerdere compatibiliteitsproblemen met Bricscad V19 opgelost ter voorbereiding op de aankomende release.

SCADLIB: Pictogrampaneel die vulde niet het gehele menu.

ZOOMEXTALLVPORTS: Bug opgelost waarbij viewports werden veranderd in wireframe.

SCADLIBPALETTE:Instellingen werden gereset bij het openen van SCADLIB via SCADLIBPALETTE.

CX/Y/Z: Invoerwaarden van negatieve m / cm / mm etc afstandswaarden werken weer.V5.0

Nieuw

Magnets:Magneetfunctionaliteit toegevoegd, waarmee u eenvoudig blokken in elkaar kunt klikken om het ontwerpen van een podium veel sneller te maken. Magneten zijn toegevoegd aan meerdere truss-blokken sinds bibliotheekversie 5.6. Om de magneetfunctionaliteit te gebruiken, zijn de volgende functies toegevoegd:

 • CM/MM: Copy magnets / Move Magnets. Om een object met zijn magneten te verplaatsen of te kopiëren, moeten deze twee opdrachten worden gebruikt. Tijdens het verplaatsen / kopiëren van een blok heb je toegang tot nieuwe opdrachten:
 • Next magnet: Wissel tussen magneten in een blok.
 • Otherblock: Klik op een nieuw blok om snel te wisselen tussen het blok dat wordt verplaatst / gekopieerd.
 • Settings: Opent de magneetinstellingen waar u de laagnaam kunt instellen waarop de magneten worden geplaatst en kunt kiezen of de snaps automatisch worden gewijzigd naar 'nearest' voor de beste compatibiliteit.

CXB/CYB/CZB toegevoegd: Hetzelfde als CX / CY / CZ, alleen kopieert het blok langs zijn eigen interne as.

ZOOMSEL toegevoegd, om in te zoomen op geselecteerde objecten zonder de selectieset te wissen.

SIMPLIFYALLSOLIDS toegevoegd, om DMSIMPLIFY uit te voeren op alle solids, inclusief alle solids in blokken.

SELECTINSIDEPOLYLINE toegevoegd, om alle entiteiten te selecteren die binnen een polylijn vallen.

SCSLICE toegevoegd, een slice-commando dat werkt in elke UCS. Stel UCS in op VIEW om de kijkrichting te gebruiken.

BLKIMPORTV2 toegevoegd. Hetzelfde als BLKIMPORT maar met de functie om de afstand tussen objecten in te stellen.

DWG: 2018-bestanden worden nu ondersteund.

Cleanscreen: Schakelt alle ui-elementen uit om het tekengebied te vergroten tot het maximaal toegestane. Gebruik CLEANSCREENON en CLEANSCREENOFF om dit in of uit te schakelen. Gebruik CLEANSCREENOPTIONS om UI-elementen in of uit te schakelen.

Rollover-tips: Wanneer u de muisaanwijzer op een entiteit plaatst, kunnen de opties nu worden bewerkt.

Layoutmanager: Gebruik de knop links van de lay-outs of de opdracht LAYOUTMANAGER om een dialoogvenster te openen waarin u lay-outs kunt toevoegen, verwijderen, zoeken of herschikken.

Gebruikersinterface vergrendelen: De opdracht LOCKUI vergrendelt alle werkbalken. Door op Ctrl te drukken, wordt het slot opgeheven en kunt u ze tijdelijk verplaatsen.

Manipulator: Met de manipulator-widget kunnen alle entiteiten gemakkelijk worden verplaatst, geroteerd, gespiegeld of geschaald. Als Ctrl wordt ingedrukt voordat het wordt verplaatst, wordt er een kopie gemaakt van de geselecteerde entiteit. Stel MANIPULATOR in op 1 om het weer te geven wanneer entiteiten zijn geselecteerd. Stel het in op 2 om de manipulator weer te geven nadat de muisknop 250 ms is ingedrukt. Of gebruik MANIPULATE om de manipulator op een geselecteerd object te tonen.

NAVIGEREN: Met navigeren kunt u door de tekening lopen of vliegen met de WASD- of pijltoetsen. Met F kunt u wisselen tussen vliegen of lopen. Klik met de linkermuisknop om rond te kijken, klik met de rechtermuisknop om opties weer te geven. Manipuleer de snelheid en stapgrootte met STEPSPERSEC en STEPSIZE.

Face Camera: Schakel het selectievakje in de Tekeningverkenner -> Blokken in om het blok altijd naar de camera te laten kijken nadat het beeld is gedraaid.

ANIPATH: Om een film te maken met een camera die langs een polylijn beweegt.

Fields: Ondersteuning toegevoegd voor velden met de eigenschap Layoutnaam. NamedObject veldcategorie toegevoegd in het veld dialoogvenster.

DWGCOMPARE: Gebruik de opdracht DwgCompare om een geselecteerde tekening te vergelijken met de huidige tekening tijdens een vergelijkingssessie. Het ENDCOMPARE-commando moet worden gebruikt om de vergelijkingssessie af te sluiten. Tijdens een vergelijkingssessie worden nieuwe, gewijzigde en ontbrekende entiteiten weergegeven met speciale, door de gebruiker configureerbare kleuren, en hun DiffType wordt weergegeven in het eigenschappenvenster en rollover-tips, alleen als de DwgCompare-sessie actief is. In het structuurpaneel worden alle verschillen weergegeven in een speciale sectie. Opmerking: het configuratiebestand default.cst moet worden gebruikt voor een optimaal resultaat.

VIEW TRANSITIONS: View transitions zijn nu geanimeerd, waardoor het gemakkelijker wordt om je te oriënteren tijdens view switches.

VTENABLE: Instelling die bepaalt of overgangen met geanimeerde weergave zijn ingeschakeld voor zoom / pan en / of voor rotatie van bewerkingen.

VTDURATION: Instelling die de duur van de overgangsanimaties in milliseconden bepaalt.

VTFPS: Instelling die de minimale framesnelheid definieert die vereist is om animatie toe te staan. Dat is standaard 7, wat betekent dat de hertrektijd minder dan 143 (= 1000/7) milliseconden moet duren. Als de computer de weergave niet snel genoeg kan tekenen, is er geen animatie beschikbaar.

Aanpassingen

SCREMOTESUPPORT herschreven, downloadt nu de client wanneer Teamviewer lokaal niet wordt gevonden.

CURVEARRAY ondersteunt nu alle typen entiteiten. CURVEARRAY stopt nu wanneer het volgende object geen ruimte meer heeft om op de curve te worden geplaatst. CURVEARRAY: alle entiteiten worden nu ondersteund.

SETLIB: laadt nu de database opnieuw nadat u op OK hebt geklikt.

SETLIB: Ondersteuning toegevoegd aan meerdere Add-Replace-databases.

BESAVE: maakt nu een back-up en geeft een waarschuwing weer wanneer een blok niet kan worden opgeslagen.

COUNTLIST: Verwijdering van -3Q enz. Opgelost. Nu worden alle instanties verwijderd uit de bloknaam, in plaats van alleen wanneer de naam eindigt op -3Q.

SCADLIB: Lezen van speciale tekens in lcmenu.csv opgelost. SCADLIB en EDITORDER: Ondersteunt nu onbeperkte knoppen. Bij het toevoegen van een nieuwe pagina wordt automatisch een knop toegevoegd. SCADLIB: Menu had 26 pictogrammen in plaats van 25 in bepaalde gevallen.

SCADLIB: Wordt nu geopend op de laatst geopende pagina, zelfs tussen sessies. SCADLIB: Een fout verholpen die zich voordeed toen er geen database werd geladen en het venster werd gesloten. SCADLIB: Fout opgelost bij het openen van SCADLIB via on_start.lsp.

SCADLIBPALETTE: opent nu het nieuwe bibliotheekmenu wanneer een pagina is geselecteerd.

CALCAREA: gebruikt nu de AREAPREC in plaats van LUPREC.

MAGNETEN: Probleem opgelost waarbij een object niet onder de cursor zou worden geplaatst bij het invoegen met magneten in een tekening met andere eenheden dan milllimeters.

Bibliotheekupdatevenster: SCAD-releasenotes in het bibliotheekvenster verwijderd.

DIST: De cursor springt naar zwevende punten wanneer u de opdracht DIST gebruikt, zodat u tijdens het zweven de exacte afstanden ziet.

ACIS: Opgewaardeerd naar ACIS modeler versie 2018 1.0

MTEXT: genummerde tekst en tekst met opsommingstekens wordt nu ondersteund.

V4.4

Verbeterd

SCBEDIT: Runtime-fout opgelost.

4.3

Nieuw

SCADLIB Er is geen limiet meer aan het aantal paginanummers. (was 10 max) Een mapbrowser toegevoegd, toegankelijk door het tabblad Browser te klokken. Invoeg laag verbeterd. De invoeglaag is mogelijk niet correct bijgewerkt in eerdere versies.

EDITORDER: Selectie van meerdere rijen en verplaatsen toegevoegd.

SCALIGN: Toegevoegde uitlijning op de Z-as.

SCISOL: Isoleren werkt nu met vergrendelde lagen.

3DDIMENSION: Nieuwe opdracht die een dimension creëert met de echte 3D-afstand.

CURVEARRAY / SCDIVIDE / SCDISTRIBUTE / SCALIGN: Instellingen zijn nu opgeslagen.

SCDIVIDE: u kunt nu een aangepaste offsethoek invoeren, in plaats van alleen 180 ° om te draaien.

Verbeterd

C / M (kopiëren / verplaatsen): 'Unknown error' opgelost. Om deze bug te verhelpen, werd de stippellijn verwijderd uit de opdracht.

SETLIB: Standaardinstellingenwaarde voor het bibliotheekpad opgelost.

UPDATE: Registercontrole met vaste versie.

Installatie: Registercontroles bij de eerste keer opstarten opgelost.

V4.2

Nieuw

SETLIB: Een knop toegevoegd om het opnieuw laden van de databases te forceren.

C / M (kopiëren / verplaatsen): Na het invoeren van een trefwoord, zal het drukken op de spatiebalk of Enter dat laatste commando herhalen. Wanneer een hoek werd ingevoerd, hetzij via Angle of Difference, wordt de eerder ingevoerde hoek toegevoegd aan de huidige rotatie.

RIBBON: Opdrachten toegevoegd aan model / weergaven: geprojecteerde weergaven, detailweergave, detailstijl, doorsnede en bewerkingsweergave.

VERWIJDERDE COMMANDO'S: Elen, Telsub, Addvtx, Deldupblk (gebruik Showdupblk of Overkill)

PLINS: Positie van nieuwe hoekpunt kan worden geselecteerd (zelfde als verwijderde Addvtx-opdracht).

PREVIEW: Preview-functionaliteit is toegevoegd voor de PrintAsPdf-printerdriver. Een voorbeeld van een PDF-bestand wordt gegenereerd (in de systeemmap Temp) en geopend met de applicatie geregistreerd voor het bekijken van PDF-bestanden.

VIEW ROTATION CENTER POINT: Voor realtime viewrotatie met de muis wordt het middelpunt van de viewrotatie nu afgeleid van de entiteit onder de cursor in plaats van het middelpunt van de viewport. Als er geen entiteit door de cursor wordt bewogen, wordt het rotatiecentrumpunt gedefinieerd door het centrum van entiteiten volledig binnen de viewport.

BACKGROUND: Nieuwe opdracht die het dialoogvenster Achtergrond opent en de gekozen achtergrondinstellingen toepast op de actieve (model) weergave.

GUI: Als er geen tekening is geladen, zijn het ribbon, de werkbalken en alle menu's behalve het menu Bestand uitgeschakeld.

Verbeterd

SCBEDIT: Alle lagen (behalve Xref-lagen) worden nu gekopieerd van de hoofdtekening naar de bloktekening bij het openen van een blok. Automatisch opgeslagen SCBEDIT-tekeningen (.SV $) worden niet langer verwijderd bij het afsluiten van SCAD.

RENAMEBLOCK / RB: Bloknamen worden nu gecontroleerd op illegale tekens.

FINDBLOCK: Als er geen paden zijn gedefinieerd bij het openen van het menu, wordt een standaardzoekpad gebruikt en toegevoegd.

SCADLIB: De paginaknoppen verbreed, waardoor langere paginanamen mogelijk zijn. Corrupte bibliotheekitems in LCMenu.csv worden nu genegeerd, zodat de rest van de bibliotheek normaal wordt geladen. Een bug gerepareerd waarbij paginanamen die met "LA" begonnen, de line array knop toonden. Paginanamen moeten nu beginnen met "LA" (LA + spatie)

Verplaatsen / kopiëren (M / C): Zal niet langer de verkeerde waarden gebruiken wanneer OSNAPZ is ingeschakeld.

BLOCKINFO: Bug opgelost waarbij BLOCKINFO niet meer werkte na het overschakelen naar een nieuwe tekening.

PUBLISH: Publiceren op de achtergrond crashde soms het programma.

V4.1

Nieuw

SETDB: Nieuwe opdracht om de kolomnamen voor de verschillende categorieën te selecteren. Een knop toegevoegd aan het COUNTLIST-scherm voor gemakkelijke toegang. Countlist doorloopt deze kolommen bij het zoeken naar specifieke gegevens.

COUNTLIST: Telling geeft nu dezelfde resultaten als postcalc. Exporteren: Gewicht en vermogenskolommen tonen nu het totale gewicht (werd niet correct vermenigvuldigd met het aantal in eerdere builds) Exporteren: Blokken worden nu correct gesorteerd op de Sorteerkolom. Selectievakje toegevoegd aan de kolomselectie om kolommen te selecteren die moeten worden opgeteld. Als er geen kolommen zijn geselecteerd, wordt er tijdens het exporteren geen totaal regel afgedrukt.

FINDBLOCK: Findblock zoekt nu in de ingevoerde paden, in plaats van in een indexbestand. Het indexbestand is niet langer nodig.

CM: Een stippellijn toegevoegd tijdens het kopiëren van een blok. Entiteiten klikken nu vast op hun echte locatie tijdens het verplaatsen / kopiëren

SCADLIB: De knop voor het bewerken van de volgorde is weer toegevoegd. Multiselectie wordt (nog) niet ondersteund. Blokken volgen nu de explode-instelling in de database. Het selectievakje "Explodeable" verandert naar gelang van de databasewaarde. Om te overrulen, selecteer "Dubbelklik om in te voegen" en wijzig het selectievakje na het selecteren van een blok en klik vervolgens op "Invoegen". "Explode not in DB" checkbox toegevoegd. Blokken die geen vermelding in de database hebben, volgen deze explode regel. Wanneer u de invoeging annuleert met de Escape-toets, zal het SCADLIB-venster niet meer opnieuw verschijnen. Om het venster na het invoegen weer te geven, annuleert u met de Enter-toets. Door met de rechtermuisknop op een item in de boomweergave te klikken, wordt het pad in de verkenner geopend. Rechtsklikken op een blok opent het blok (in plaats van invoegen). Klik met de rechtermuisknop op de paginaknop om de naam van een pagina te wijzigen. Meer details toegevoegd aan de pop-up 'Fout bij parseren van menufile'.

Known bugs

Install as Administrator: Bij het installeren van SCAD onder een apart beheerdersaccount, worden de gebruikersinstellingen tijdens de installatie opgeslagen in het beheerdersaccount, wat ertoe leidt dat SCAD niet wordt geladen bij het starten wanneer de applicatie wordt gestart onder een normaal gebruikersaccount. Een oplossing is om een gebruiker tot beheerder te verheffen, vervolgens SCAD te installeren en de gebruiker vervolgens de juiste rechten te geven.

Missing Xref bug: Bij het openen van een tekening met ontbrekende Xrefs, kan SCAD Re-Event niet laden. Om dit te voorkomen, opent u SCAD Re-Event voordat u de tekening opent.

V4.0

Nieuw

SCADLIB: Het bibliotheekvenster heeft een complete revisie ondergaan. De grootste (en meest gevraagde) wijziging is de mogelijkheid om de bibliotheek open te laten. Om dit goed te laten werken, is de categoriekeuze nu aanwezig in het venster zelf. Degenen die met een enkel scherm met een lagere resolutie werken, willen misschien het selectievakje 'Venster verbergen tijdens invoegen' aanvinken. Rechtsklikken op de pictogrammen opent nu de DWG, terwijl links klikken het blok invoegt.

LCMENU.csv: De menupaden in lcmenu.csv (en aangepaste lcmenu's) worden nu behandeld als relatieve paden, wanneer er geen stationsletter is gespecificeerd. Dit betekent dat het LCMenu in de root van de (custom) libray moet worden geplaatst (bijv. C:\SCAD-REV\Library\lcmenu.csv).

SETLIB: het is nu mogelijk om een oneindig aantal aangepaste bibliotheken en databases toe te voegen.

SCINSERT: FlipY toegevoegd als trefwoord om de Yscale naar -1 of 1 te spiegelen.

COUNTLIST: De totaal regel is verwijderd uit de Navision-export.

SCATTSYNCV2: nieuwe opdracht die attributen synchroniseert, zelfs op dynamische blokken (SCATTSYNC slaat dynamische blokken met attributen over)

BLOCKINFO: Blockinfo is nu een stand-alone toolpalet.

AREA: Nieuw commando om snel het gebied en de objecten per vierkante eenheid te berekenen en deze als Mtext aan de tekening toe te voegen. U kunt meerdere gebieden toevoegen en gebieden aftrekken met gesloten lijnen of door de hoeken van een gebied te selecteren.

LAYERPANELOPEN / LAYERPANELCLOSE: Een laagpaneel dat open kan blijven is toegevoegd aan SCAD en kan worden gebruikt met de opdrachten LAYERPANELOPEN en LAYERPANELCLOSE. Deze opdrachten vervangen LAYERPALETTE.

LAYWALK / LAYWALKISOL: Met LAYWALK kunt u snel verschillende lagen in- of uitschakelen of ze één voor één weergeven. Met LAYWALKISOL worden de entiteiten geïsoleerd, afhankelijk van of ze op de geselecteerde laag zijn getekend.

NOSELECTLOCKEDLAYERS: indien geactiveerd, voorkomt deze opdracht dat de gebruiker entiteiten op vergrendelde lagen selecteert.

3DCOMPARE: nieuwe opdracht om twee tekeningen met 3D-volumen en -oppervlakken te vergelijken en verschillen te markeren.

ANIPATH: snel een film opnemen en opslaan door een pad te selecteren waar de camera langs moet bewegen en een punt waar de camera naar kan kijken.

ERASE: U kunt nu randen en vlakken van 3D-volumen en -oppervlakken wissen.

EXTRUDE / LOFT / SWEEP / REVOLVE: Surface-entiteiten kunnen nu worden gemaakt op basis van open en gesloten lijnen.

Dockbare panelen met tabbladen: Sommige panelen kunnen nu op andere panelen worden neergezet, waardoor er tabbladen ontstaan om tussen de panelen te schakelen.

Reset blok: de RESETBLOCK-opdracht reset dynamische blokken naar de standaardwaarden.

XEDGES: Maak LINE-, CIRCLE- en ARC-entiteiten vanaf de randen van 3D-volumen, oppervlakken en regio's.

EXPORTPDF: exporteren naar PDF is nu een afzonderlijke opdracht.

GRID: De rasterlijnen zijn nu transparant, waardoor ze minder opdringerig zijn.

Visual Style Switch: Schakelen tussen visuele stijlen gaat nu veel sneller.

3DSNAPS: U kunt nu snappen naar kruispunten wanneer 3D Entity Snap is ingeschakeld (werkt niet in de visuele stijl van het draadframe)

Verbeterd

SHOWMENU / SCADLIB: SCAD 3.6 had al de nieuwe bibliotheek, aangeroepen met de opdracht SHOWMENU, voor testdoeleinden. De volgende bugs zijn gevonden en verholpen: Enkele zeldzame crashes opgelost Pictogrammen niet geladen wanneer geen menu.txt werd gevonden. Ongewenste weergave van het bibliotheekvenster verholpen na het annuleren van de invoeging Invoegen van een blok met een spatie in zijn pad opgelost. Focus die ongewenst teruggaat naar het bibliotheekvenster, waardoor het gebruik van F9 tijdens het invoegen wordt voorkomen.

SCCURVEARRAY: Commando start niet meer wanneer het selecteren van een maximale / minimale afstand is geannuleerd.

C / C2 & CX / Y / Z: Kopiëren van dynamische blokeigenschappen opgelost. Vaste kopiëren van dynamische blokken met attributen (voorheen attributen werden niet gekopieerd) Het kopiëren van dynamische blokken met verschillende schaalfactoren is opgelost.

CURVEARRAY: UNDO werkte niet meer na het aanroepen van de CURVEARRAY-opdracht. Een registerfix is niet langer nodig om curvearray normaal te laten gedragen.

BLOCKEDITOR: U kunt een BESAVE-blok niet meer opslaan als REFEDIT nog actief is. U kunt de Block Editor niet meer starten als REFEDIT al actief is.

RXBI: Crash wanneer selectie leeg was is opgelost

Bekende bugs

Installeren als beheerder: Bij het installeren van SCAD onder een apart beheerdersaccount, worden de gebruikersinstellingen tijdens de installatie opgeslagen in het beheerdersaccount, wat ertoe leidt dat SCAD niet wordt geladen bij het starten wanneer de applicatie wordt gestart onder een normaal gebruikersaccount. Een oplossing is om een gebruiker tot beheerder te verheffen, vervolgens SCAD te installeren en de gebruiker vervolgens de juiste rechten te geven.

V3.5

Nieuw

SHOWMENU: Testversie van een nieuw bibliotheekvenster.

SENDALLHATCHTOBACK: Zet alle hatches onderin de tekeningvolgorde.

SENDALL2DSOLIDTOBACK: Zetalle 2DSolids onderin de tekeningvolgorde.

CALCAREA: Testversie van nieuwe opdracht om snel het gebied en de mensen per vierkante eenheid te tonen op basis van een region of polylijn.

LOADAUTOSAVE: Nieuwe opdracht om snel automatisch opgeslagen bestanden (.SV $ -bestanden) te openen.

LEGEND (Paperspace): LEGEND zal nu om een viewport vragen wanneer deze in paperspace wordt aangeroepen en alle blokken die zichtbaar zijn in de viewport worden aan de tabel toegevoegd.

TELDOOR / NUMINC: Herwerkt teldoor-commando. Een grafisch venster toegevoegd en de mogelijkheid om een nieuwe MTEXT te creëren.

Verbeterd

EDITSELECTEDENTITIES / EDITSUBENTITIES: De focus van het Bricscad-venster verschoof na het selecteren van een kleur. Window is nu een los menu. Markering in EDITSUBENTITY opgelost. Knop 'Blok selecteren' toegevoegd om de selectie snel te wijzigen.

SCSHOWALLGLOBAL: dynamische blokken met meerdere zichtbaarheidsstatussen worden niet langer beïnvloed door deze opdracht.

CURVEARRAY: CURVEARRAY in UCS verbeterd.

SCDIVIDE: SCDIVIDE in UCS verbeterd.

C / CX: Weergave status niet correct ingesteld na kopiëren.

C / CX: Waarde van dynamische hoekeigenschap telt niet meer op bij het kopiëren van dynamische blokken.

SCADLIB INSERT: Herdefiniëren van uitgeschakeld bij dynamische blokken om te voorkomen dat ze na het invoegen worden verbroken (bijv. Het veranderen van de hoekeigenschap zou niet resulteren in enige visuele verandering).

Block Editor: Externe referenties worden nu overgeslagen wanneer een blok wordt opgeslagen in de bovenliggende tekening.

SCHAAL: SCALE-opdracht toegevoegd aan ribbon onder Bewerken> Schikken.

Bricscad Bricscad bijgewerkt naar versie 16.2.15-1

V3.4

Nieuw

OPENSAVEPATH: Opent de map voor automatisch opslaan.

EDITSUBENTITY: klik op een entiteit om de laag-, kleur- en materiaaleigenschappen rechtstreeks vanuit de hoofdtekening weer te geven en te bewerken. Plaats de muisaanwijzer op een entiteit om deze eigenschappen te zien. Houd shift ingedrukt en verplaats de cursor om de bovenliggende blokken te bekijken. (Experimenteel commando, wees voorzichtig).

EDITSELECTEDENTITIES: dezelfde functionaliteit als EDITSUBENTITY, maar meerdere entiteiten kunnen worden geselecteerd door een venster te slepen. (Experimenteel commando, wees voorzichtig). Gebruik selectievakjes om eigenschappen van meerdere entiteiten tegelijkertijd te wijzigen.

Verbeterd

LEGEND: Het legendacommando is herwerkt en geoptimaliseerd: Er wordt nu een pop-upmenu weergegeven met alle instelbare instellingen van de tafel. U kunt ervoor kiezen om alle blokken over te slaan die beginnen met een $. De tabelrijen kunnen nu worden gesorteerd op bloknaam of op tekenvolgorde.

Block Editor (SCBEDIT / SCBETITTREE / SCBEDITFAST): BESAVE: een selectievakje toegevoegd om alle blokken in het geopende blok op te slaan in de vorige tekening. Hierdoor kan de gebruiker de wijzigingen die zijn aangebracht met REFEDIT, ADDTOBLK, CBIR enz. Opslaan. Dit kan het opslagproces vertragen. Alle tekeningen worden nu opgeslagen tijdens het automatisch opslaan.

CX / Y / Z MX / Y / Z: Opgelost met CTRL-Z tijdens verplaatsen / kopiëren.

C / M / C2 / M2: Vaste verplaatsing en kopiëren in Orth-modus.

SCADLIB: LCMenu.csv heeft niet langer een lege regel aan het einde van het bestand nodig om SCADLIB correct te laten werken. Vaste fout bij het invoegen van een blok zonder actieve documenten, met in plaats daarvan een berichtvenster. Vaste blokken die niet worden weergegeven in het bibliotheekmenu wanneer het tekenen eindigde op .DWG (hoofdletters)

2PDIST: Crash verholpen bij het annuleren van invoer tijdens de opdracht.

SCREPLACEBLOCKSGLOBAL: Alternatieve REPLACEGLOBAL-opdracht met optie om schaal te negeren, maar spiegels intact te houden.

Postcalc: Vaste telling van geneste objecten in XREF's.

Linearray: Linearray toont nu 24 objecten in plaats van 12.

Bricscad: Versie geüpdatet naar 16.2.09

V3.3

SCADLIB: knop voor opnieuw laden toegevoegd om lcmenu.csv opnieuw te laden, waardoor het niet meer nodig is om SCAD Re-Event opnieuw te starten.

Legenda: Blokken met visuele fouten verbreken de opdracht niet langer, maar worden nu overgeslagen. De informatie wordt weergegeven in de legenda (naam, beschrijving, nummer), maar de blokken zijn niet zichtbaar. Namen van de blokken met fouten worden weergegeven in de editor. U kunt nu de telkolom overslaan.

SCADLIB: geoptimaliseerd bibliotheekpictogrammenu. Menu-interface is nu veel sneller, vooral met grote blokken.

SCDIVIDE: Mogelijkheid toegevoegd om een aangepast referentiepunt te kiezen wanneer een blokreferentie is geselecteerd.

SCUPDATE: 'Wat is er nieuw?' Toegevoegd knop die de changelog toont.

M / C (Move / Copy): Bij het verplaatsen / kopiëren van solids zou het referentiepunt altijd de oorsprong (0,0) zijn wanneer de standaardreferentie (LowerLeft) werd gebruikt.

SCUPDATE: de tekst verholpen die wordt weergegeven in het meldingsvenster 'nieuwe update beschikbaar'.

SCBEDITTREE / SCBEDITFAST: Blokken blijven niet langer gehighlight na het klikken op annuleren.

LOFTX / SWEEPX / EXTRUDEX: Commando's waren onbruikbaar en stopten na het kiezen van 'Solid' of 'Surface'.

(X / Y / Z) / M (X / Y / Z): Invoer verbeterd. De verplaatsingsafstand moet nu altijd worden getypt met een punt als decimaal scheidingsteken.

V3.2

Rename Block (RB):Hernoemen van dynamische blocks verbeterd.

SCUpdate: Tekst van voortgangsbalk gewijzigd in "Update downloaden".

SCCURVEARRAY: Curve array start weer na het anuleren van een vorige sessie..

SCBLOCKTREE: Automatisch scrollen toegevoegd bij het slepen van een knooppunt.

CX / CY / CZ: Commando's werkten niet meer na updaten.

V3.1

SCADLIB Blockinfo: Alleen blokken die in een eerdere selectie waren, worden nu gemarkeerd.

CURVEARRAY: U kunt Curvearray niet meer opnieuw starten wanneer deze al actief is. Als curvearray niet meer start, zelfs na het sluiten van het venster, probeer dan SCCURVEARRAYRESET. Verschillende bugs opgelost die zich voordeden vanwege de oplossing dat één blok meerdere keren kan worden gebruikt voor verschillende arrays (meestal gegevens die niet zijn gereset).

SCBLOCKTREE: XREF's worden nu weergegeven met een grijze naam

CX / Y / Z, MX / Y / Z: Omkering van de volgorde waarin de kopieën zijn gemaakt, zodat de oorspronkelijke volgorde behouden blijft. (wipeouts blijven nu over entiteiten heen).

SCALIGN: Bij het uitlijnen van blokken met het geselecteerde middelpunt, wordt het referentiepunt gebruikt

SCUPDATECHECK: vaste tekst wordt niet correct weergegeven in het pop-upvenster met incrementele updates.

SCTOOLS.DLL: gecombineerde Rescale.dll, Delatt.dll in één dll. Opnieuw convertunits toegevoegd (niet beschikbaar in 3.0)

SCADLIB: Verbeterde weergave van berekende warden in Blockinfo.

Update Check: 'herinner me later' werkte niet goed.

Block Editor: nieuwe opdracht SCBEDITTREE: toont geneste blokken van het geselecteerde blok in een boomstructuur.

Nieuw commando SCBEDITFAST Als 1 blok is geselecteerd, wordt het onmiddellijk geopend. Als er meer blokken zijn geselecteerd, wordt SCBEDITTREE weergegeven.

CX / Y / Z & MX / Y / Z: Wanneer een '-' teken wordt ingevoerd, wordt de afstand de vorige afstand vermenigvuldigd met -1. 'E', '0' en 'Extents' kunnen nu worden gebruikt voor positieve extents, en 'N', 'NegExtents' of '-0' kunnen nu worden gebruikt voor negatieve extents. Alleen MZ: u kunt nu 'A' invoeren voor absolute afstand. Typ 'R' om terug te gaan naar relatief. U kunt nu snel schakelen tussen de X-, Y- en Z-as door X, Y of Z te typen.

CurveArray: 'Kies'-knop toegevoegd om een hoek in te voeren of te selecteren via de ingebouwde GetAngle.

ISOL, SHOWALL en SHOWPREV worden opnieuw toegewezen aan de juiste opdrachten.

SCDIVIDE: U kunt nu een entiteit op een curve verdelen op basis van het aantal exemplaren dat u wilt, of wat de minimale afstand tussen de kopieën moet zijn (en het aantal wordt automatisch berekend).

V3.0

Nieuw

SELSIMLINES: Selecteert alle regels die lijken op degene die door de gebruiker is gekozen. Overeenstemming wordt gecontroleerd door lijngebied en / of afstand. Te vinden onder Selecteren - Selecteren op het lint.

SELBLKATT: selecteer alle blokken met vergelijkbare kenmerken. Blokken kunnen worden gefilterd met attribuutsleutels. Te vinden onder Select - Select op de ribbon.

SCFINDBLOCK: Zoek en markeer alle blokken met een exacte of gedeeltelijke overeenkomst met de opgegeven naam. Blokken in blokken worden ook gevonden. Gebruik de opdracht REGEN om de blokken niet langer te markeren. Te vinden onder Blok / Group - Blcoks op de ribbon.

CXFAST / CYFAST // CXFASTNEG / CYFASTNEG / SETCXY: CXFAST, CXFASTNEG, CYFAST en CYFASTNEG onder ctrl + pijltoetsen en kopiëren het geselecteerde item over een ingestelde afstand. De eerste keer dat de opdracht wordt gestart na installatie van de nieuwe update, wordt gevraagd om deze afstand in te voeren (standaard 2072). De afstand kan dan worden gewijzigd met het SETCXY-commando. De afstand moet worden ingesteld in mm, maar wordt tijdens het kopiëren vertaald naar de invoegeenheden. Te vinden onder SCAD Tools - Steigers op het lint.

SCDISTRIBUTE: Verdeelt de geselecteerde objecten op een lijn tussen twee door de gebruiker gekozen punten. De afstand tussen de invoegpunten van de blokken (of middelpunten voor entiteiten) is gelijk, tenzij "gelijke afstand tussen objecten" is aangevinkt. Roteer entiteiten: Roteert de entiteiten onder dezelfde hoek als de (denkbeeldige) lijn tussen de twee punten. Gelijke afstand tussen objecten: De afstand tussen de X- of Y-omvang van de objecten wordt gelijk gehouden. Offset: aangepaste afstandsoffset aan het begin en / of einde van de regel. Te vinden onder Edit - Align op de ribbon.

SCALIGN: Lijn objecten uit op basis van hun omvang (of middelpunt) langs de X- of Y-as. Te vinden onder Edit - Align op de ribbon.

SCBOXMODE: verandert de weergave van alle blokken in eenvoudige kubussen. Wanneer een selectie wordt gemaakt, worden de blokken binnen de selectie niet beïnvloed en worden ze normaal weergegeven. Te vinden onder View - View op de ribbon.

SCBLOCKTREE: Als er geen selectie is gemaakt, toont SCBLOCKTREE alle blokdefinities in de tekening. Wanneer een selectie is gemaakt, toont SCBLOCKTREE alle blokreferenties van de selectie. Wanneer een selectie wordt gemaakt voordat de opdracht wordt ingevoerd, zijn de volgende opties beschikbaar: Slepen en neerzetten met linkermuisknop: Verplaatst het blok naar een ander blok. Slepen en neerzetten met rechtermuisknop: kopieert het blok naar een ander blok. 'Delete'-toets: verwijdert het geselecteerde blok.

Het verplaatsen en kopiëren van het blok naar andere blokken kan zijn positie in de tekening beïnvloeden omdat de interne positie van het blok in het nieuwe blok wordt gebruikt. Te vinden onder Block / Group - Blocks op de ribbon.

LAYERPALETTE: Toon een palet met alle lagen en laagstatussen. WAARSCHUWING: Wijzigingen in de lagen via de conventionele vervolgkeuzelijst voor lagen worden niet beïnvloed in het palet, tenzij het palet wordt vernieuwd door de opdracht opnieuw aan te roepen! Als u op de naam van een laag klikt, wordt deze actief. Dubbelklik op de naam van de laag om de naam te bewerken. Klik op de knop "Nieuw" om een ​​nieuwe laag te maken. Te vinden onder Home - Lagen op het lint.

LEGEND: Voegt een legenda toe met alle geselecteerde blokken en hun informatie uit de database. Te vinden onder Blok / Group - Blocks op het lint.

SETSCISOM: Stelt de horizontale en verticale hoek in voor de SCISOM-opdracht (PgDn). Te vinden onder View - View op het lint.

LAYERTOCOLOR: stelt de kleur van alle entiteiten met kleur ‘Bylayer’ in op de echte kleur van de laag. Te vinden onder Home - Layers op het lint.

3DF2PL (3D-face to polyline): converteert een 3D-face naar een polylijn op basis van de omtrek. Te vinden onder Draw > Modify.

SCINSERTDWG: Voegt een blok in en herdefinieert het met het geselecteerde DWG-bestand.

UPDATEFROMDWG: Herdefinieert alle blokken in de huidige tekening met een tweede tekening.

SCDELLATT: Verwijdert alle attributen uit alle blokken in de tekening.

SCTOBTOF: Stelt de tekenvolgorde van alle entiteiten van het geselecteerde type in op voor- of achterkant.

SCGRID: Tool voor het maken van een raster.

SCUPDATE: Controleert de updateserver of er een nieuwere versie van SCAD Re-Event beschikbaar is om te downloaden.

SCUPDATECHECK: Controleert de updateserver bij het opstarten als er een nieuwere versie van SCAD Re-Event beschikbaar is om te downloaden.

Verbeterd

RENAMEBLOCK / RB: Renameblock is nu hoofdlettergevoelig.

CX / CY / CZ MX / MY / MZ: als u 0 opgeeft als afstand, worden de geometrische uiteinden van de entiteit gebruikt.

SCADLIB: Naast de hoofddatabase kan nu een aangepaste database worden gebruikt. Selectievakje toegevoegd voor invoegen in de huidige laag, waarbij de door CADBASE gedefinieerde laag wordt overschreven. Blokken zullen nu hun invoegkleur tonen tijdens het invoegen / bevestigen aan de cursor.

LEGEND: een standaard blockcount-kolom toegevoegd.

SELECT: Alle selectieopdrachten (Te vinden onder Select - Select op de ribbon) kunnen nu worden gebruikt tijdens andere opdrachten en zullen de huidige actieve opdracht niet meer annuleren. Dit werkt mogelijk niet bij elke opdracht, maar M (ove), C (opy), MX / Y / Z, CX / Y / Z en RX / Y / Z worden ondersteund.

Interface: Alle nieuwe opdrachten toegevoegd aan de ribbon. Bijgewerkte ISOLATE, SHOWALL en SHOW PREVIOUS-knoppen in Block / Group - Group op de ribbon om de juiste opdrachten te gebruiken. Achtergrond grijze knop toegevoegd Hernoemd van "Object Align" naar "Dynamic Align on Curve" Nieuwe solide bewerkingsopdrachten toegevoegd aan de ribbon. 2 Quick Hatch-opdrachten toegevoegd om snel een solide hatch te maken. Gevonden onder Draw > Quick Hatch (klik op de pijl / tekst om uit te vouwen)> Hatch-entiteit / Hatch Point.

De volgende opdrachten toegevoegd aan de vervolgkeuzemenu's:

Modify > Array > Patharray Modify > Array > RectArray Modify > Array > PolarArray Modify > Array > EditArray 3D > Direct modeling > Stitch 3D > Direct Modeling > Extrude Surface 3D > Direct Modeling > Revolve Surface 3D > Direct Modeling > Deform > Move Point 3D > Direct Modeling > Deform > Move Edge 3D > Direct Modeling > Deform > Transform Curve 3D > 3D Solids > Polysolid 3D > Smart Selection > Same Radius Protrusions 3D > Smart Selection > Same or Less Radius Fillets 3D > Smart Selection > Same Radius Fillets 3D > Smart Selection > Same Area Faces 3D > Smart Selection > Edges 3D > Smart Selection > Same Length Edges 3D > Smart Selection > Face Loop View > Generate Views > Projected Views View > Generate Views > Section Style View > Generate Views > Detail Style View > Generate Views > Edit View View > Ribbon Bar Insert/Blocks > Geographic Location Insert/Blocks > Map Connect ettings > Layers > Move to Current Layer Settings > Layers > Layer Previous Tools > Drawing Explorer > Multileader Styles Tools > Drawing Explorer > Multiline Styles Tools > Drawing Explorer > Render presets Tools > Drawing Explorer > Folders Tools > Hide/Show > Hide Entities Tools > Hide/Show > Isolate Entities Tools > Hide/Show > Show Entities Tools > Attributes > Redefine Attribute Block Tools > Attributes > Synchronize Attributes Tools > Attributes > Block Attribute Manager Tools > Data Extraction Tools > Create Block Tools > Save Block Dimension > Edit Multileader Dimension > Multileader add leaders Dimension > Multileader remove leaders Parametric > 3D Constraints > Rigid Set

Verbeterd

POSTCALC: geoptimaliseerde code, is nu veel sneller (het meest merkbaar op grotere tekeningen).

SCADLIB: Werkt nu correct, zelfs als een menufile corrupt is of niet correct is opgemaakt. BLOCKINFO TAB: Waarden getoond in blockinfo zijn nu correct opgemaakt op computers met een komma als decimaal scheidingsteken. CALCULATE (BLCOKINFO TAB): Als er geen blokken worden gevonden in de database, worden er geen waarden weergegeven (in plaats van een lege lijst). De "Last" knop zal nu correct de laatste pagina en tab weergeven. Houd er rekening mee dat deze alleen worden opgeslagen wanneer een blok wordt ingevoegd.

Truecolors (RGB-waarden) worden nu ondersteund bij invoegen vanuit SCADLIB.

SELALL (Ctrl-A): SELALL selecteert nu alleen de objecten op de actieve layout.

SCBEDIT: Bewerkingsblok met een asterisk (*) in hun naam kan niet worden opgeslagen met BESAVE en is daarom niet langer toegankelijk met de blokeditor. Als u op een dimensie klikt, verschijnt het containervenster, maar wanneer de dimensie is gekozen, resulteert de opdracht in een fout 'laag is vergrendeld'. Dimensies worden nu genegeerd door de blokker omdat dit geen bewerkbare blokken zijn. Sommige Autocad-blokken zouden dynamisch worden wanneer ze werden ingevoegd en konden daarom niet worden bewerkt met de geblokkeerde. Het openen van dynamische blokken wordt nu ondersteund, maar de dynamische blokinstellingen van echte dynamische blokken gaan waarschijnlijk verloren. Voorzichtig gebruiken.

LOFTX: bug opgelost waarbij LOFTX niet meer dan één keer kon worden gebruikt, behalve wanneer REGEN werd aangeroepen.

C2 / M2 (C / M, Move Copy): Soms was het standaard sleeppunt bij het verplaatsen / kopiëren van objecten niet het refpoint van het blok. Soms klikte het object op het snappoint, ongeacht welke coördinaten door de gebruiker zijn ingevoerd. Teruggezet kopiëren / verplaatsen van vergrendelde entiteiten. Entiteiten op vergrendelde lagen worden nu genegeerd. Bij het ongedaan maken van wijzigingen die door C2 zijn aangebracht, worden de kopieën nu één voor één ongedaan gemaakt, in plaats van alle kopieën tegelijkertijd.

CX / Y / Z MX / Y / Z: Waarden voor X, Y en Z worden nu afzonderlijk onthouden.

SCBEDIT (BLOCKEDITOR): Er is een zeldzame uitzondering verholpen die zou optreden wanneer BESAVE voor de eerste keer zou worden gebruikt bij een nieuwe installatie.

STACKOVERFLOW: de stackoverflow-bug opgelost die optrad wanneer SCAD Re-Event gedurende langere tijd werd gebruikt.

CONVSEG: Weergave van coördinaten in de editor verwijderd.

RX / RX / RZ: Standaard rotatiehoek is nu 90 ° in plaats van 0 °.

CURVEARRAY: verdwijnende array opgelost wanneer hetzelfde blok wordt gebruikt om 2 of meer arrays te creëren.

Andere oplossingen / toevoegingen:

Een automatische updatecontrole toegevoegd die bij het opstarten controleert op een nieuwere versie van SCAD Re-Event. Wanneer een update wordt gevonden, wordt er elke keer bij het opstarten een bericht weergegeven totdat SCAD wordt bijgewerkt. Wanneer op 'Herinner mij later' wordt geklikt, wordt het bericht 30 dagen onderdrukt.

Bekende problemen:

.Net 4.6: Verschillende opdrachten werken niet goed wanneer .Net 4.6 is geïnstalleerd. Er is een oplossing beschikbaar die wordt toegepast tijdens de installatie van SCAD Re-Event V3. Decimaal scheidingsteken moet worden ingesteld op een punt in de taalinstellingen van Windows.

Verwijderde commando's:

C2072: C2072 gebruikte een vaste afstand van 2072. Om dit met V3.0 te doen, gebruikt u SETCXY om de afstand in te stellen op 2072 en gebruikt u CXFAST / CYFAST, of ctrl + pijltoetsen om de entiteiten te verplaatsen / kopiëren.

Oude releases, vertaling niet nagekeken

Ver 2.41

POSTCALC: Bugfix, geoptimaliseerd (veel sneller bij grote tekeningen) SCADLIB: Bugfix voor beschadigde menubestanden en betere verwerking van internationale instellingen BLOCKINFO: Bugfixes voor internationale instellingen SCUPDATE: herschreven, sluit SCAD af voordat het wordt bijgewerkt RB (RENAMEBLOCK): herschreven SCDISTRIBUTE: nieuwe opdracht SCALIGN: nieuwe opdracht SELALL (Ctrl - A): Bugfix MX, MY, MZ, CX, CY, CZ: herschreven, afstand 0 is uitgebreid Ver 2.4 SCDELATT: Verwijdert alle attributen in tekening (ATTDEL verwijdert uit geselecteerde blokken) REPLACEBLKS: Bugfix, bovenste blok werd niet vervangen wanneer er geneste blokken waren. SELALL: Bugfix SCADLIB: Tabblad Info blokkeren toegevoegd. Menubestand kan een Excel-bestand zijn. L2L: opdracht Laag naar laag. Verplaatst alle lagen naar een nieuw gemaakte laag. PL3D2D: vlakt 3D-polylijnen af naar 2D-polylijnen SCADLIB: Bugfix (stack overflow) LEGEND: negeert Xrefs SCISOL: vervangt ISOL, isoleert objecten, werkt met SCSHOWPREV (in tegenstelling tot ISOLATEOBJECTS). SCHIDEOBJECTS: Verbergt selectie, werkt met SCSHOWPREV (in tegenstelling tot HIDEOBJECTS). SCSHOWPREV: Vervangt SHOWPREV, toont de vorige isolatiestatus.

SCSHOWALL: Toont alle objecten (maakt alle objecten zichtbaar), negeert verborgen objecten in blokken

SCSHOWALLGLOBAL: verbergt alle objecten, zelfs wanneer ze zijn genest.

SCBEDIT: Sluiten met waarschuwing voor tekentabblad gewijzigd

REPLACEGLOBAL: Bugfix

Ver 2.3

SCADLIB: gewijzigd in toolpalette, bugfix met Block Editor opgelost SETTRANS: Stel de transparantie van het object (arcering) in op de standaardwaarde CURVEARRAY: optie voor begin en einde van pad toegevoegd

Ver 2.2

BESAVE: Geoptimaliseerd voor sneller terugkeren naar bovenliggende tekening / blok REVERSECURVE: Omgekeerde richting van een lijn, polylijn of curve STPLAN: Bugfixes, lagen van wipeout nu correct, gebruikt STPLAN tablestyle, database-instelling in SETLIB ATTDEL: Verwijdert kenmerken van geselecteerde blokken in tekening SCATTSYNC: Bugfix LEGEND: Creëert een legenda uit geselecteerde blokken met bloknaam en / of beschrijving uit de huidige database CURVEARRAY: Nieuwe tool voor padmatrix. 2PTVERD: hulpmiddel voor het invoeren van posities op een kaart na het meten van afstanden tot bekende objecten. SETLIB: Database voor STPLAN toegevoegd. 3DF2L: Nieuwe opdracht om 3D-gezichten naar lijnen te converteren. CONVERTUNITS: Converteer een DWG naar een andere eenheid Ver 2.1 SCBEDIT, BESAVE, BECLOSE: Bewerk blok in nieuw document PLLINE: wijzig het boogsegment van de polylijn in lijn PLCURVE: Wijzig lijnsegment in boog. Ver 2.0

Lintinterface: Nieuwe lintinterface in SCAD Re-Event in de werkruimte VERVANG: Vraagt om schaal GROUPSEL: Schakelt de mogelijkheid om een groep te selecteren. LINEARRAY: Gebruikt correcte DWG's vanaf Iconmenu pagina 2 en hoger. SCATTSYNC: Synchroniseert kenmerken van alle blokken. VERPLAATSEN, KOPIE: Fix voor standaard refpoint in UCS EDITBLOCKPROP: Bewerk eigenschappen van blokken of inserts. REPLACELST: Vervangt blokken die zijn gedefinieerd in replablks.csv in de map Database UPDATEFROMLIB: vervangt alle blokken door de huidige blokken in de bibliotheek. Gebruikt indexlijst van FINDBLOCK. POSTCALC: Bugfix berekent geneste blokken wanneer het bovenste blok in de database was. SECTIE: Bugfix. INSERTLIB: herschreven, bugfixes. SETLIB: Bugfix opslaan van klantmenu. TEXTGENERATOR: Bugfix ARRAYBP: Nieuwe opdracht Array Between Points

Ver 1.8

SCSECTION: Om de sectieweergave op twee punten in te stellen SCSECTIONOFF: Schakel sectie uit voor huidige viewport SCBSECTIE: Stelt sectie in op twee punten in blok "SCAD-sectie" SELSIMBLKS: Selecteert alle blokken met dezelfde naam als twee blokken die door de gebruiker zijn geselecteerd SELSIMBLKN: Selecteert alle blokken met dezelfde naam als het geselecteerde blok, N karakters worden vergeleken SCSELECT: Betere SELECT-opdracht SELBLK, SELBLKS: verbeterde selectie met dynamische blokken LAYERTOCOLOR: Converteert de kleur van objecten van bylayer naar de kleur van de laag. CAC: afstand met twee vaste punten

Ver 1.7

POSTCALC: Kan Excel-bestanden openen, gebruik SETLIB om de database op te zetten. POSTCALC: kan resultaten rechtstreeks naar Excel exporteren. TEXTGENERATOR: Bugfixes SHOWMENU2D: Blokken kunnen niet explodeerbaar worden ingesteld

Ver 1.6

POSTCALC: Gebruikt een aanvullende database voor het toevoegen / vervangen van items. SCINSERT: Bugfix, in Acad waren ingevoegde blokken eenheidloos SELECTSIMILAR: Toegevoegd aan werkbalk Select en PullDown menu. CRB: Copy Block Rotate, kopieert blok met standaardhoek 0 BLKIMPORT: Bugfix bij annulering

Ver 1.52

SCREMOTESUPPORT: Start Teamviewer Quick Support.

Ver 1.51

SHOWMENU2D: Preview kan worden uitgeschakeld.

Ver 1.5

MX / MY / MZ: Geen keuze tussen zetten, enter is volgende afstand SHOWMENU2D: Als u een item in de lijst selecteert, wordt de bijbehorende pagina weergegeven. Lege bloknamen mogelijk door dummies toe te voegen in de lijst voor het omlijnen van blokken. Aangepaste velden kunnen worden geselecteerd. Bugfix voor invoegen in bevroren / uit lagen. Voorbeeld toegevoegd in BC. CNTSEAT: Blockname moet beginnen met "SCADSEAT", d.w.z. "SCADSEAT-rood" is geldig. LINEARRAY: Block was unitless OA: afstand kan worden ingevoerd met "m" of "mm" achtervoegsel voor eenheid CAC: afstand kan worden ingevoerd met "m" of "mm" achtervoegsel voor eenheid FINDBLOCK: bugfix zoeken in DB POSTCALC: Exporteer txt en csv gescheiden VERVANGEN: Schaaloptie verwijderd

Code geoptimaliseerd

Ver 1.45

M / M2 (verplaatsen), C / C2 (kopiëren): opties voor referentiepunten toegevoegd PURGEB5: Verwijdert alle blokken 5 keer om geneste blokken te verwijderen. POSTCALC: Bugfix bij gebruik van "," als scheidingsteken. Telt geen genest blok wanneer het bovenliggende blok zich in de database bevindt. VINDEN: Bugfix, dubbelklik op de lijst om een block in te voegen XYCOORDATT: Bugfix, meters of mm XYCOORDBLK: Bugfix, nieuwe sortering, nieuwe layout, meter of mm LINEARRAY: Rasterhoek toegevoegd, bugfixes, nieuwe pictogramvolgorde SHOWMENU2D: LA-knop alleen zichtbaar wanneer paginanaam begint met "LA"

Ver 1.44

SCADLIB: Bugfix bij afsluiten TEXTGENERATOR: Nieuwe opdracht, bèta. CR: Bugfix, opdracht wordt eenmaal uitgevoerd in plaats van lus. SCUPDATE: Controleert update op internet en installeert deze wanneer daarom wordt gevraagd. INFO: toont changelog WRITESERIAL: Verouderd, licenties via dongle en serie niet meer nodig (maar nog steeds mogelijk). SCCHANGELOG: Toont de laatste wijzigingen (internet vereist) Buxfix: fout bij starten met dubbelklikken op DWG in Verkenner opgelost

Ver 1.43

POSTCALC: TXT-export toegevoegd. SHOWMENU2D: Bugfix, laag 0 geretourneerde fout in Acad.

Ver 1.42

Tapijt: Bugfixes

XYCOORD: hernoemd naar XCOORDATT

XYCOORDATT: Old XYCOORD

XYCOORDBLK: Creëert XY-tabel op basis van geselecteerde blokken

DELHATCH: Verwijdert alle arceerobjecten in blokken.

CB: Menu toegevoegd

BLKSCALE1000: schaalt alle blokken x 1000

ROTDYN: snelheidsverbetering

Ver 1.41

STPLAN: volgorde van onderdelen op dezelfde z verbeterd

SHOWDUPBLK: Beter algoritme voor het vinden van duplicaten

UPDATEFROMLIB: Werkt alle blokken bij met het blok met het blok in de bibliotheek

UPDATEFROMDWG: Was INSERTLIB

BLKSCALE1000: schaalt alle blokken met schaal 1000 tot 1

BLK2MM: stelt mm in op de eenheid van alle blokken

BLK2M: stelt de meter in op de eenheid van alle blokken

Ver 1.4

ROTDYN: Draait dynamisch objecten in 2D zodat ze de cursor "bekijken".

REPLACEGLOBAL: Vervangt alle instanties van een blok, zelfs wanneer genest.

XYCOORD: Creëert XY-tabel of bestand op basis van blok "CROSS" met attribuut "NAME".

SHOWMENU2D: Geen laag gebruikt die is gedefinieerd in het SCADLIB CSV-bestand, regressie vanaf 1,38. Breedte paginanamen verlengd. DWGList aan de rechterkant kan door submappen bladeren.

LASTLIB: Nieuw commando toont laatste map met SHOWMENU

Demoversie beschikbaar

Gebruikt BC V14 als platform.

Ver 1.38

Bugfix

UI opschonen

Ver 1.37

STPLAN: Ongedaan maken maakt de hele opdracht ongedaan in plaats van afzonderlijke objecten

SHOWMENU2D: Toont meerdere mappen indien correct ingesteld in CSV, vervang functie, gebruikt nieuwe invoegopdracht (SCINSERT).

SCINSERT: kan inserts roteren voordat ze worden geplaatst

M2: kan selectie roteren alvorens te plaatsen

C2: als M2

VERVANG: Vervangt ook geneste blokken

SETLIB: bugfixes

SNDF: Exporteert de vrijheid van het eindpunt van een straal zoals ingesteld in CSV

SCADLIB: Bugfix, fout bij het sluiten van BC

BLCOPYBASE: Nieuw commando (alleen Acad), kopieert blok met invoegpunt in COPYBASE, plak met ctrl-V

TAPIJT: nieuwe opdracht voor tapijt op beurzen

KAMER: nieuwe opdracht met betrekking tot TAPIJT

SCMIRROR: spiegelt blokken en draait alle blokken na 180 graden spiegelen rond de lokale Y-as. Ver 1.36

GATTE: Global Attribute Edit. Updates ook attributen van blokken op paperpace

UPATT: Global Update Attribute. Updates ook attributen van blokken op paperpace

SETLIB: Stelt de locatie van het CSV-bestand in voor menu en database

SCADLIB: Kan twee CSV-bibliotheken weergeven Ver 1.35

STPLAN: Maakt wissen, controletekst in eerste regel van CSV

OM: Selecteert alleen zichtbare objecten

ISOL / EGRP: onzichtbare objecten zijn vergrendeld

SDNF: verwijdert exportregels.

SHOWDUPBLK: Selecteert dubbele blokken

PREC: verwijderd

PLTOREC: verwijderd

RECTOPL: Verwijderd

POSTCALC: fout met anonieme blokkades opgelost

MM2M: converteert mm-tekeningen naar meter (geneste objecten worden ook geconverteerd) Experimenteel, wees voorzichtig

M2MM: converteert metertekeningen naar mm (geneste objecten worden ook geconverteerd) Experimenteel, wees voorzichtig

SHOWMENU2D: gebruikt de laagkolom om blokken in te voegen

VERVANG: Schaal niet van origineel object gekopieerd

Ver 1.34

POSTCALC: Bugfix: geen correct bestand geschreven bij exporteren, regressie vanaf 1.32.

SCKEY: Controleer of de SCAD-dongle is bijgewerkt en gestoomd.

Ver 1.33

CBI / CBIR: Bugfix

Ver 1.32

RXBI / RYBI / RZBI: Roteert blokken rond de lokale XYZ-assen van het blok.

RXB / RYB / RZB: Bugfix: draait rond het huidige UCS

POSTCALC: Bugfixes, POST-optie toegevoegd

SHOWPREV: Toont de vorige ISOL- of GROEP-selectie, groepen worden bijgewerkt wanneer objecten worden toegevoegd of verwijderd

SDNF: Exporteer lijnen op specifieke laag naar SDNF-formaat voor FEA-berekeningen

Ver 1.31

Nieuw installatieprogramma.

Gebruikt SCAD-dongle

Ver 1.3

VERVANGEN: Houd de originele laag en kleuroptie toegevoegd.

SELBLK: Selecteert alleen objecten die zichtbaar zijn, dus kan worden gebruikt met ISOL.

PREC: Creëert Polyline-rechthoek die een rechthoek blijft bij het verplaatsen van een grippunt

PLTOREC: Converteer een polylijn naar een rechthoek zoals bij PREC

RECTOPL: Converteert een rechthoek naar polylijn.

Ver 1.2

POSTCALC: Sorteer bug op “Blocks not in database” view opgelost. 3x Voer opbrengst naar resultaten in.

SCISOM: Wijzigingen in de Isom-weergave, waardoor de selectie actief blijft

SCPLAN: wijzigingen in het plan, waardoor de selectie actief blijft

SCPVIEW: voer camera en doelpositie in om perspectief te creëren. Target Z gefixeerd op camera Z

SC4V: Creëert 4 benoemde weergaven "PLAN", "FRONT", "RIGHT".

VERVANG: Heeft 3D-rotatie van origineel object niet gebruikt

LINEARRAY: Opdracht om aangepaste lijnarrays te maken.

SHOWMENU2D: Toont de "LA" -knop voor Linearrays

Ver 1.1

01-04-2013

Compatibiliteit met BC V13 toegevoegd

SHOWMENU2D: Meerdere invoegen in BC.

XPRISM: nieuwe sweep-opdracht

DELDUPBLK: Verwijdert dubbele blokken. Identieke blokken op identieke positie, maar op verschillende lagen worden als gedupliceerd beschouwd en één wordt verwijderd.

Ver 1.09

RX / RY / RX: Markeringsset voor elke rotatie ongedaan maken

GEOM: Selecteer actief blok indien beschikbaar, toont itemnaam

INSERTLIB: Vervangt blokken door blokken vermeld in REPLACEBLK.CSV

SHOWMENU2D / FINDBLOCK: Geen voorbeeld met zoom / rotatie van geselecteerd blok vanwege stabiliteitsproblemen

SHOWMENU2D: Invoegen gewijzigd in meervoudig

POSTCALC: Bugfixes

X2072 / Y2072 / X-2072 / Y-2072 / Z2000: Kopieert geselecteerde objecten rechtstreeks in "Layher grid"

STPLAN: Tekst wordt in het midden geplaatst

CONVSEG: Converteert een cirkel, ellips of polylijn naar gesegmenteerde polylijn

NUMINC / STEAL: verwijderd, download van www.lee-mac.com/lisp/NumIncV3-3.lsp en www.lee-mac.com/lisp/StealV1-8.lsp

Ver 1.08

MX / MY / MZ / CX / CY / CZ / RXB / RYB / RXB: Markeringsset ongedaan maken voor elke kopie / verplaatsing / rotatie

EGRP: Groep bewerken. Isoleert GROUP voor bewerking

MGRP: Groep maken. Creëert GROEP van selectie

DGRP: Groep verwijderen. Explodeert geselecteerde GROEP

EBLK: Blok bewerken. Alle andere objecten zijn verborgen en UCS wordt gewijzigd per blok.

ENBLKD: bewerkingsblok beëindigen, wijzigingen negeren

ENBLKS: bewerkingsblok beëindigen, wijzigingen opslaan

ISOL: Isoleert geselecteerde objecten

SHOWALL: Toont alle objecten, beëindigt GROUP-bewerking, BLOCK-bewerking of ISOL

RXB / RYB / RZB // RX / RY / RZ / RBCLEAN: Werkt in Block Editor en herhaalt tot Esc.

SELALL: Selecteert alle objecten, maar geen onzichtbare objecten. Gebruik dit met "in groep / blok" bewerkingsopdrachten.

ADVTX / DELVTX: vertex toevoegen of verwijderen in polylijn

RX90 / RY90: niet langer beschikbaar

Ver 1.07

SCADLIB: bugfix rechtsklik op mappen met volledige padnaam.

FINDBLOCK: Focus na start op invoerveld

STPLAN: Groepeert dezelfde configuratie van Layher-componenten. Gebruik STAANDER.CSV om geldige objecten te definiëren

Ver 1.06

CNTSEAT: Dubbelklik op het raster selecteert de vermelde stoelen, er worden geen andere overeenkomsten geselecteerd.

FINDSEAT: Optielijst toegevoegd voor het zoeken naar waarden in één attribuut.

INCSEAT: Kan ook waarden verlagen.

VERVANG: Selectie van bronblok en "te vervangen" omgekeerd.

ADDTOBLK: Voeg objecten toe om te blokkeren zonder het blok te bewerken

CC: Net als CX / CY maar kopieert objecten in elke richting

XABLOCK: verwijderd

DARRAY: Geoptimaliseerd

PLJ: Polyline Join. Pogingen om geselecteerde lijnen, bogen, polylijnen samen te voegen / om te zetten in één polylijn

ZS: Verwijderd uit Acad. Marge verwijderd (tweemaal ingezoomd).

Alle modules: minder globale variabelen, enkele vertalingen en bugfixes.

Ver 1.05

SETRANG: Sets belden voor SCADSEAT en kleuren volgens vaste kleurweergave.

CNTSEAT: Kleurt de KILLS niet meer (kleuren worden ingesteld door SETRANG).

STPLAN: Maakt een tabel met een overzicht van gebruikte Layher-onderdelen op dezelfde XY-positie.

POSTCALC: Bugfix, telde geen blokken met alleen subitems beginnend met "$". Regressie vanaf 1,04.

SCADLIB: LAST-knop opent SHOWMENU met laatste pagina. Last werkt ook in een nieuwe tekening waar nog geen menu was geopend.

SHOWMENU: Bug fix block index in preview en data. Mirror XYZ-optie toegevoegd.

VERVANG: Herschreven, moet INSUNITS correct beheren. Kopieert de schaal van vervangen blok niet meer.

LAAGINFO: hernoemd naar LAYINFO.

LAYINFO: Was LAAGINFO. Kleuren veranderd.

Ver 1.04

INVLAYF / INVLAYO: vervangt INVLAY. INVLAYF keert de optie Freeze om en INVLAYO de optie On / Off van alle lagen.

CALWEIGHT: verouderd, gebruik POSTCALC om de totalen te berekenen.

OM: Alleen objecten in de huidige lay-out of modelruimte worden geselecteerd.

MX, MY, MZ, CX, CY, CZ: Mogelijk om m, c, cm in te voeren als achtervoegsel waarmee de afstand in meter of centimeter wordt berekend, d.w.z. "2m" wordt 2000 als INSUNITS mm (4) is. Werkt alleen als UNSUNITS mm of m is (4 of 6). Laatste objecten zijn Vorige selectie. Gehoorzaamt UCS.

ADDTOBLK: voegt objecten toe aan een blok

REMFROMBLK: verwijdert een subobject van een blok, maakt het niet los maar verwijdert (verwijdert) het object. Niet opslaan Ongedaan maken.

POSTCALC: optie op bovenste niveau verwijderd. Vraagt om selectie of (standaard) alle blokken. Werkt met xrefs (prefix verwijderd). Vaste dubbele weergave van blokken bij gebruik van gemengde 2D- en 3D-blokken. Xref-nesting wordt nog niet ondersteund in BC. Gewicht- en krachtcellen zijn nu totalen (waarde maal aantal), totalen toegevoegd van beide kolommen. De hoeveelheidskolom kan naar de gewenste plaats worden verplaatst.

Ver 1.03

LANGS: bugfix

SCADLIB: FIND-knop toegevoegd, roept FINDBLOCK op

FINDBLOCK: toont gegevens uit database en zoekoptie in database toegevoegd

Ver 1.02

31-10-2012

FINDBLOCK: Zoekt elk blok in de Re-Event (sub) map. Met voorbeeld en invoegen.

C3D2D: Verandert het uiterlijk van het blok in 2D, 3D, Vooraanzicht of draad.

SCX / SCY / SCZ: Nieuwe opdrachten, zoals SCALEXY, werken niet correct met solids

COPYFACE: maakt een kopie van een vlak van een vaste stof die daarna kan worden geëxtrudeerd.

MR / CR: is een invoegpunt of linkerbenedenhoek

INVLAY: nieuwe opdracht: keert de laag om / uit

Meerdere bugs verholpen, sneller laden.

Ver 1.01

11-10-2012

SNAPS: experimenteel commando. Snap-menu zoals SCAD, sluit dit niet wanneer meerdere documenten open zijn, omdat dit fouten zal veroorzaken bij het overschakelen naar een andere tekening. (open en sluit het SNAP-menu stopt de fouten).

POSTCALC: Aantal blokken op bovenste niveau toegevoegd

MX, MY, MZ, CX, CY, CZ: afstand kan twee punten zijn of kan via het toetsenbord worden ingevoerd. Negatieve afstand weergegeven.

SHOWMENU (pictogrammen): paginanummer kan worden bewerkt naar namen, bak-bestand gemaakt om de volgorde te herstellen, dwglist kan worden verborgen, bugfixes voor het invoegen van blokken

SCADLIB: Klik met de rechtermuisknop op het menubestand om de toegewezen map in Windows te openen

CALCWEIGHT: Toont totaal in menu in plaats van opdrachtregel

RZB: fout opgelost

PLINS: fout wanneer niets geselecteerd is opgelost

RBLEAN: undo werkt beter

SHOWMENU: Voeg uitgelijnde optie toegevoegd toe

Ver 1.0

Eerste uitgave