Nieuw in SCAD Re-Event

Splash%20V9

SCAD Re-Event versie 9.1 (Not released yet)

COPYINC Bij kopiëren van een block met attributes komt er een menu met daarin de mogelijkheid om een attribute aan te wijzen dat opgeteld moet worden bij elke kopie. Inclusief increment, prefix en suffix.

ATTFILTER Laat alle blocks in de tekening zien waar attributen in zitten. Vervolgens kan per attribute of per waarde gefilterd worden, het resultaat is direct de selectie in de tekening.

FINDSEAT Is eigenlijk ATTFILTER, maar laat alleen blocks zien waar de string "scadseat" in zit.

GPSINSPL Vraagt om een increment zodat de nummers bijvoorbeeld met 10 oplopen, zodat er ruimte is om later een punt handmatig tussen te voegen.

LTTEXT: Vraagt om een tekst en maakt vervolgens een Linetype aan met die tekst er in.

SELVIS: Voor snel selecteren van blocks met dezelfde visibility state.

SELECTMATCHINGBLOCKS: Voor het selecteren van vergelijkbare blocks, ongeacht de naam. Er wordt gekeken naar zelfde globale afmetingen en aantal subblocks.

Open Street Map: Twee nieuwe commando's, LOADOSM en LOADOSMNOHATCHES om een .OSM export van https://www.openstreetmap.org in te laden.

SCBEDIT: Ortho instelling wordt nu meegenomen. Custom visual styles worden nu correct actief in de blockeditor. De blockeditor werkt nu niet meer wanneer BLOCKEDITLOCK is ingesteld.

SCGEO: URL's van geo services zijn niet langer hardcoded maar staan nu online. Er is daardoor geen hotfix meer nodig om deze aan te passen wanneer ze veranderen.

SCADLIB: Het 'Edit Database Values' menu is vernieuwd.

SCAD Re-Event versie 9.0

Favorites in SCADLIB: Door met de rechtermuistoets op een icoon in de bibliotheek te klikken kan een block in favorieten geplaatst worden. De favorieten verschijnen bovenin de bibliotheek. Er kunnen meerdere pagina's aangemaakt worden.

Als de favorites niet goed worden opgeslagen na het afsluiten van SCAD, forceer dan even een update met SCUPDATE.

SLICEFACE: Snijdt een "plak" van een 3D solid in een op te geven dikte. Bijvoorbeeld om plaatmateriaal te maken van een dicht object.

LINESELECT en LINESELECTBLOCKS: Selecteert alle objecten of alleen blocks die een (poly)line snijden. Zelfde als de Fence optie bij normaal selecteren, maar met een bestaande lijn die vaker gebruikt kan worden.

ATTINC: Telt de attribute van blocks op. Het commando vraagt om een aantal blocks te selecteren waarvan een attribute genummerd moet worden. Vervolgens kan een prefix worden ingegeven, plus startnummer en increment. De volgorde wordt vervolgens bepaald door een polyline, het attribute telt op van het begin van de polyline tot het eind.

SCRENAMELAYERS: Hernoemd aan de hand van een simpele CSV lijst de lagen. Het lijstje moet 2 kolommen hebben met 'Oude naam;Nieuwe naam'. Wanneer nieuwe naam 'Delete' is worden de laag en alle objecten op de laag verwijderd.

DRAWORDERBYLIST: Zet de tekenvolgorde van alle objecten aan de hand van een lijst met laagnamen.

SHOWDUPBLKEXT: Nieuw commando die alle blocks met dezelfde naam en boundingbox (extents) selecteert. Er worden dus ook gespiegelde blocks geselecteerd die elkaar volledig overlappen. Houd er rekening mee dat blokken die visueel niet volledig overlappen, toch dezelfde boundingbox kunnen hebben.

CopyAttributes: Nieuw commando waarmee snel attribuutwaarden tussen twee blocks gekopieerd kunnen worden.

SCGEO:
Downloaden van BGT bestanden ging niet meer goed door veranderingen op de BGT server.
Crash opgelost die optreedt bij het annuleren van de luchtfoto downloads.

MirrorCheck: Lezen van CSV bestand aangepast, de in Windows ingestelde lijstseparator wordt nu gebruikt.

DMXAutoID:
Sorteren van blocks in UCS werkt nu naar behoren.
In plaats van alleen blocks met exact dezelfde naam, worden nu alle blocks gevonden die beginnen met de blocknaam die is ingesteld in DMXSETTINGS.

MVREXPORT: Overlappende ID's worden nu gevonden en getoond bij het exporteren in een waarschuwingsmenu.

SCADLIB: De insert layer werd niet altijd correct gebruikt.

Database:
Laden van database en custom database ging in specifieke gevallen niet helemaal goed.
Na het verwijderen van een block uit de database en deze te herladen wordt het block nu niet meer geteld.

SELECTINSIDEPOLYLINE: Werkt weer naar behoren in UCS.

SELLBLBKATT: Werkt nu ook wanneer attributen niet uniek zijn.

SCAD Re-Event versie 8.3

CreateCustomLibrary: Nieuw commando waarmee een map aangegeven kan worden waar vervolgens een custom library van gemaakt wordt. De indeling van de submappen wordt de indeling van de library in het SCADLIB menu.

FreezeLayerAllViewports: Nieuw commando waarmee de ingegeven laag in alle viewports op alle layouts bevroren (VPFreeze) wordt.

Magnets: Werken nu beter in UCS.

SCINSERTMAGNETBLOCK: Nieuw commando om een magneetblock in te voegen via de commandline (o.a. voor gebruik van macro's).

SCGEO :
Breedte en hoogte van kader worden nu afgerond in het menu.
Het menu bevat nu een uitklapbare Google maps kaart. Klik met de rechtertoets op een gebied en klik op de coördinaten om deze in te vullen in het menu. Met import worden vervolgens de geselecteerde kaartlagen geïmporteerd. Zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld.
Custom BGT features komen nu op aparte lagen (BGT laag + featurenaam).
AHN versie verhoogd naar 2020.
Geheugengebruik geoptimaliseerd..
URL's vernieuwd.
Problemen opgelost met scripts in browser.

scgeo%20maps

COUNTLIST :
Pre-selectie werkt nu naar behoren.
Sortering gaat nu altijd volgens de geselecteerde kolom in de kolom settings (SETLIB > Columns).
De totaal rij is nu altijd zichtbaar onderin, ook na sorteren.
Snellere telling in tekeningen met veel objecten die niet in een block zitten.
Algemene snelheidsverbeteringen.

SCADLIB :
Bij het inserten van een block in paperspace kwam deze op modelspace coordinaten binnen.
Sommige pagina's met dummy iconen werden niet correct/helemaal niet geladen.
Bij het zoeken kwamen niet altijd alle overeenkomende resultaten in beeld.

LINEARRAY: Het linearray menu geeft elke speaker los weer, zodat elke individuele hoek aangepast kan worden.
Een linearray kan nu achteraf bewerkt worden: verwijderen, toevoegen, hoeken aanpassen is nu mogelijk op bestaande arrays..

DMXINSERT : Blocks worden nu correct geschaald..
DMXAUTOID : Nieuw commando waarmee snel een grid van blocks ID's kan worden gegeven.
DMXAUTOIDCIRCLE : Nieuw commando waarmee snel blocks in een circle ID's kan worden gegeven.

MVRExport :
Bug opgelost waar opslaan naar Dropbox soms problemen gaf.
Rotaties worden nu correct geëxporteerd.

MVRImport :
Meshes worden nu ook ingeladen.

MODELCHECK :
Kruisende lijnen werden niet altijd allemaal gevonden.
Ingevoegde pijlen worden nu correct geschaald.

LEGEND : Invoegen van een legens in paperspace met UCS actief in modelspace werkt weer naar behoren.

RELXREF : Bug opgelost waarbij het relatieve pad niet altijd correct werd opgeslagen.

ReplaceBlocksGlobal: Blocks werden niet altijd toegevoegd aan de correcte laag.

SCAD Re-Event versie 8.1

CURVEARRAY:
Bugfix, het plaatsen van hekken op een lijn ging soms niet goed als er de ene keer in millimeters en de andere keer in meters gewerkt werd.
Het selecteren van een gedraaid block gaf onnauwkeurige resultaten.
Het plaatsen van objecten langs een lijn in RD coördinaten werkte niet altijd.

CREATECUSTOMLIBRARY: Maakt een bibliotheek aan de hand van een mappenstructuur. Er wordt een .CSV aangemaakt in, en met de naam van, de geselecteerde map.

BESAVE/BECLOSE: Het juiste document wordt nu geactiveerd na sluiten van een block.

Copy: Bugfix met dynamic blocks

C/CX/CY/CZ: Bugfix, geen REGEN meer nodig.

COUNTLIST: Als Excel niet kan worden aangeroepen bij Excel export dan wordt het XLSX bestand los weggeschreven in de map van de tekening.

COUNTLIST: Bugfix. Import TXT paste wel de totalen in het menu aan, maar niet in de export naar Excel.

Magnets: Het invoegen en kopiëren van onderdelen met magnets gaat nu (heel) veel sneller in grote tekeningen.

RZC: Nieuw commando dat blocks roteert en kopieert in op te geven hoek om het aangrijpingspunt van het block.

STPLAN: Vraagt nu om een startnummer zodat meerdere tabellen in een (hoofd)tekening gebruikt kunnen worden.

MVRIMPORT: Aanpassing om ongeldige blocknamen te hernoemen in plaats van een foutmelding te geven.

SCADLIB: Bugfix. Als het menu verborgen werd bij inserten (de Hide window during insert optie) en het komt weer terug, dan kan het zijn dat het niet de laatst gebruikte iconen in beeld staan (maar de bovenste).

SCAD Re-Event versie 8

SCBEDIT De block editor (SCBEDIT) werkt nu zonder menu's bij het opslaan van het block. BESAVE heeft nu twee opties, Update en Save. Save slaat het block op in de tekening waar deze in geopend is en sluit het block af, Update slaat het block ook op, maar de tekening blijf open staan. BESAVE werkt niet als er open blocks zijn (de Update optie werkt wel). Alles moet dus van onder naar boven afgesloten worden. Of, gezien vanuit de tekeningtabs, van rechts naar links.

besave

In bovenstaande afbeelding is te zien dat het block Stage niet afgesloten mag worden als er nog een block openstaat (block Trap in dit geval).

GPS:

Er zijn een aantal nieuwe commando's die helpen om GPS punten te nummeren en te plaatsen:

 • GPSINSPL zet het block GPS (GPS.dwg in de supportmap) op een polyline en nummert meteen in de volgorde van de polyline. Dus om GPS punten in een tekening te zetten volstaat het om een of meer polyline(s) te tekenen in een handige looprichting.
 • GPSROUTE Omgekeerd kan ook, dit commando berekent de kortste looproute waarbij een polyline wordt getekend langs de geselecteerde objecten. Gebruik GPSINSPL vervolgens om hier GPS punten op te zetten.
 • GPSXYLIST: Een CSV bestand maken met de XY coördinaten en attribuutwaarden van het geselecteerde block. Er is een andere variant GPSEXPORT voor het geval het GPS apparaat een andere indeling verwacht.

MVREXPORT / MVRIMPORT: Eerste implementatie voor het importeren en exporteren van MVR bestanden.

SCADLIB:

 • Nieuwe 'Color not in Database' instelling waarmee de naamtekst van een block dat niet in de database staat oranje wordt.
 • Replace block zal nu de laaginstellingen behouden.
 • Bij het inserten van een magneet block wordt de focus naar het tekenscherm gelegd (en werkt F9 meteen).

COUNTLIST:

 • Sorteren van data is nu logischer. Teksten met nummers worden nu correct gesorteerd.
 • Sortering van menu wordt nu meegenomen in de export.
 • De kolomnaam voor sortering wordt nu correct opgeslagen en geladen bij een volgende telling.
 • Legenda gemaakt met de Legend knop volgt nu de icooninstellingen (Block aan of uit) en lijnt niet langer de text uit, maar volgt de tablestyle.
 • Blocks met visibility state worden nu correct geteld als "Blocknaam + Visibilitystate".
 • Wanneer meer dan 1000 blocks worden geteld wordt er een voortgangsbalk getoond.
 • Crashed niet langer wanneer er geen database is geladen.

SCGEO: De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

 • 3D BAG Terrein: Nieuwe dataset die de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN3) importeert als mesh. Dit zijn grote gebieden, dus downloaden en importeren duurt wat langer.
 • Luchtfoto's: Standaard worden nu de meest actuele, hoge resolutie foto's gedownload. Deze foto's zijn aanzienlijk scherper dan hiervoor.
 • 3D BAG Panden:
  • Meshes zijn nu schoner met minder driehoeken.
  • Bug opgelost bij het downloaden van bepaalde gebieden.

SCALEFROMTO: Nieuw commando waarmee gemakkelijk een object geschaald kan worden door bron en doel lengtes aan te geven.

MZA: Nieuw commando dat een selectie naar een absolute hoogte verplaatst, gerekend vanuit het aangrijpingspunt.

FASTXYLIST: Nieuw commando waarmee snel een CSV bestand wordt gemaakt met de XY coördinaten van het geselecteerde block.

CX / CY / CZ: Kopiëren van array objecten behoudt nu de array data. Voorheen werden dit standaard blocks.

LINEWEIGHTPLOT / TRANSPARENCYPLOT: Nieuwe commando's om voor alle layouts het plotten van lineweights en transparencies in een keer in te stellen.

Matrix Export: Matrix optie in Countlist: vink toegevoegd om dieper dan eerste laag te tellen. matrix

DMX Import/Export:

 • Werkt nu ook wanneer een universe letters bevat.
 • XYZ posities toegevoegd.

SCDIVIDE/SCDISTRIBUTE: Volgorde van selecteren is nu bij beide hetzelfde.

KABLEN:

 • Manier van kabellengte bepalen verbeterd.
 • Geeft niet langer een error bij invoeren van verkeerde limits.

SENDALL2DSOLIDTOBACK: Werkt nu recursief.

INFO: Build date weergave verbeterd.

SCREMOTESUPPORT / RS: SCREMOTESUPPORT is niet veranderd, maar er is nu ook een nieuwe remote support tool (RS). Omdat het kan.

MENU: Er wordt een nieuw menu geladen (Scad Re-Event V8.cui). De wijzigingen zijn niet zo heel groot, mocht je veel aangepast hebben aan het menu en graag je oude menu terug willen, dan kun je terug met het commando MENU. Kies dan Scad Re-Event V7.cui uit de map C:\SCAD-REV\Menu.

V7.3

SCGEO: Nieuw commando waarmee geodata kan worden geïmporteerd van een aangegeven gebied. Klik hier voor de uitgebreide uitleg. De volgende data is beschikbaar:

 • Luchtfoto's: De meest actuele luchtfoto's (die beschikbaar zijn voor heel Nederland) worden hiermee gedownload, via PDOK.nl.
 • Kadaster Lijnen: Importeert de kadastrale grenzen, via PDOK.nl.
 • 3D BAG Panden: Importeert 3D meshes van de panden, via 3DBag.nl
 • 2D BGT Panden en wegen: Importeert de wegen en panden uit de BGT als polylines, via PDOK.nl.
 • 2D BGT Rest: Laat een overzicht zien van de overige 2D BGT data en importeert de geselecteerde objecten. Via PDOK.nl.

DMX Commands: Er zijn een aantal nieuwe commando's toegevoegd waarmee DMX data ingevoegd, geëxporteerd en geïmporteerd kan worden tussen de tekening en een Excel template. Klik hier voor de uitgebreide uitleg van de commando's.

SCADLIB:

 • Checkbox toegevoegd waarmee 'hatches to back' geforceerd kunnen worden bij het inserten.
 • Linearray crashed niet langer bij het invoegen van een block in zijn eigen tekening.
 • Menu.txt met te weinig pagina's gedefinieerd wordt nu goed ingeladen.
 • Wanneer het eerste icoon op de pagina een dummy is wordt deze niet langer overgeslagen.
 • Limiet van 25 iconen is verwijderd. Deze standaard wordt nog aangehouden, maar is niet langer verplicht.
 • Nieuwe contextmenuopties: 'Replace in drawing > One Block' en 'Replace in drawing > All Blocks'.

TEXTGENERATOR:

 • Werkt nu ook met 'Next Point'.
 • Menu blijft nu open tijdens invoegen van tekst, wat ook het stotteren verminderd.
 • Replace knop toegevoegd waarmee een bestaande tekst kan worden vervangen.
 • 'Reset' knop hernoemd naar 'Apply' voor meer duidelijkheid.

COUNTLIST:

 • Meerdere tellingen uitvoeren ververst nu het COUNTLIST menu i.p.v. een nieuw menu te openen.
 • De sortering uitgevoerd in het menu wordt nu meegenomen naar de CSV.
 • VIEWBASE viewports met de Geometry instelling op 3D worden niet langer meegenomen in de telling.
 • Een aangepaste SORTVELD kolom (SETLIB > Column settings) werkt nu ook wanneer de kolom geen getallen maar tekst bevat.

UPDATEFROMLIBKEEPLAYERS: Doet hetzelfde als UPDATEFROMLIB (blocks in de tekening vernieuwen naar de versie van de bibliotheek), maar zet na de update de laaginstellingen terug naar wat ze waren.

PURGEA5: Verwijderd alle ongebruikte definities (lagen, blockdefinities, dimstyles etc.) uit de tekening.

M(ove)/C(opy): Selecteren van refpoint werkt nu ook in UCS.

Magnets: Magnets werken nu beter in UCS.

SCAD Sections: Clipped sections wordt nu goed weergegeven bij gespiegelde section blocks.

Matrix Export: Bug opgelost waardoor SCAD crashde in bepaalde tekeningen.

SCSECTIONWALK: Gespiegelde section blocks werden niet goed weergegeven in de Y richting.

Offline SCAD: Bug opgelost waardoor SCAD niet offline te gebruiken was.

.NET 4.8: SCAD Re-Event is nu gebasseerd op .NET 4.8. Dit wordt automatisch geinstalleerd bij de update.

V7.2

Mirrorcheck: In MODELCHECK zit nu de optie voor een mirrorcheck. Zie deze pagina voor meer informatie.

FORCEZSNAP: Nieuw commando dat de OSNAPZ (F5 toets) forceert bij het schakelen naar topview.

Cadbase:

 • Het laden van een custom database met veel dezelfde kolommen als de main database is verbeterd.
 • SYMBOL en SYMBOOL zijn nu beide juiste benamingen voor de blocknaam kolom.

Countlist:

 • Nieuw commando COUNTLISTNORULES telt alle blocks zonder de Add-Replace regels toe te passen.
 • De regel REPLACENUM is toegevoegd aan de Add-Replace regels. Met deze regel kunnen sets worden geteld. Zie het kopje 'Vervangen per aantal' onderaan op deze pagina voor meer informatie.
 • De optie SET is toegevoegd aan Add-Replace, kijk hier voor meer uitleg.
 • De kolom SYMBOOL wordt niet langer toegevoegd wanneer deze niet bestaat. Hierdoor komen de blocknamen weer in de eerste kolom wanneer de SYMBOOL kolom niet is geselecteerd.
 • Checkbox toegevoegd in de export settings waarmee tussen CSV en TXT export geschakeld wordt. Ook kan in het 'opslaan als' menu gekozen worden tussen TXT en CSV.
 • Regels met een * werden niet altijd toegepast op alle blocks die hieraan voldeden.
 • Het menu wordt niet langer twee keer geopend wanener een tweede countlist wordt uitgevoerd. Het bestaande menu zal nu ververst worden.

SCADLIB:

 • De treeview breedte kan worden aangepast door deze te verslepen.
 • De status van het settingsmenu wordt nu opgeslagen
 • Het zoeken met de zoekbalk is niet langer hoofdletter gevoelig.
 • Het popup menu laat weer de juiste laagnaam zien.
 • De linearray knop is nu rood in het witte thema.
 • Bij het invoegen van een linearray object wordt bij de eerste plaatsing op het object ingezoomed. Wanneer de gebruiker in topview zit wordt automatisch overgeschakeld naar Isometrische view.
 • De refresh knop ververst nu voor alle iconen de afbeelding, i.p.v. alleen op de eerste pagina
 • Crashed niet langer waneer de hoofd database CSV is geopend.

Textgenerator:

 • Tijdens invoegen van text kan nu handmatig worden verhoogd en verlaagd met Increment en Decrement (I of D), of vast gezet worden met Freeze (F).
 • Crashed niet langer wanneer er een textgrootte van 0 wordt ingevuld of een textstyle met hoogte 0 wordt gekozen.
 • Texthoogte wordt weer correct opgeslagen.
 • Cijfers die met 0 beginnen werken nu correct met doortellen.

Modelcheck: Notes worden niet langer weergegeven wanneer er geen fouten zijn gevonden.

Magneten: Het invoegen van een block met magneten in een grote tekening is versneld.

BECLOSE: Sluit nu beide blockeditors.

Menu > Help: Opent nu help.scad-rev.com.

V7.0 (beta) / V7.1

Donker Thema:

SCAD heeft nu een donker thema, welke standaard is ingeschakeld. De meest gebruikte menu's zijn compatibel gemaakt met dit donkere thema. Overige menu's zullen bij opkomende updates worden aangepast. Stel COLORTHEME in op 1 om terug te schakelen naar het lichte thema.

SCADLIB:

Het bibliotheekmenu heeft een complete revisie gekregen om het moderner en gebruiksvriendelijker te maken. • De instellingen zitten nu onder de knop 'Settings' rechtsbovenin, in een uitklap menu.

 • Onder het rechterklik menu van een icoon zit nu 'Replace in drawing', waarmee direct een block in de tekening kan worden vervangen met het bibliotheek block. • Alle pagina's worden nu tegelijk in beeld gebracht. Met de pagina knoppen in het settings menu kan iedere pagina individueel worden doorlopen.

 • Alle iconen worden nu standaard geordend volgens de breedte van het venster.

 • De breedte van de iconen is instelbaar met een slider onder het settings uitklap menu.

 • Dummy iconen staan standaard uit maar kunnen met een vinkje onder settings worden aangezet.

 • Iconen worden nu lokaal opgeslagen om het werken op afstand via een VPN te versnellen. Dit zorgt ervoor dat niet ieder icoon gedownload hoeft te worden bij het openen van een SCADLIB pagina. Om het icoon van een block te verversen (na deze aangepast te hebben bijvoorbeeld) kan op 'Reload' worden geklikt, links onderin het SCADLIB menu.

 • Favoriete pagina's zijn nog niet geïmplementeerd, maar zullen naar verwachting in een volgende release worden uitgebracht.

 • Gebruikers die liever de oude indeling willen blijven gebruiken kunnen het commando SCADLIBV5 gebruiken om het oude bibliotheekmenu te openen.

LINEARRAY:

De line array tool is vernieuwd en kan nu direct vanuit het SCADLIB menu worden gebruikt. Na het klikken op de Line Array knop, welke nu in de paginatitel verschijnt, zal een menu openen met de lijst van toegevoegde items. Na het klikken op een icoon in het SCADLIB menu wordt het item toegevoegd.Nieuw is de 'Act' hoekwaarde welke de werkelijke hoek van het object laat zien.De aantallen en hoek in elke regel kunnen aangepast worden.

COUNTLIST:Het COUNTLIST menu is compleet vernieuwd en heeft nu een donker thema. Na het laden is meteen een overzicht van de telling te zien zodat er niet langer op de knop 'Screen' geklikt hoeft te worden.

Het instellen van de volgorde van de kolommen kan met de knop in de koptekst-balk.Matrix Export

Nieuwe soort export welke per hoofblock in de tekening (blocks op eerste niveau) de subblock aantallen laat zien.

Deze export vereist een template bestand, een voorbeeld hiervan is te vinden in C:/SCAD-REV/Database/Export-Matrix.xlsx.

Gebruikers die liever met het oude menu werken kunnen COUNTLISTV5 gebruiken.

BLOCKINFO

Blockinfo Is vernieuwd en heeft nu de optie om te tellen zonder Add/Replace regels. Ook hoeft er niet langer op 'Calculate' geklikt te worden, de telling wordt meteen uitgevoerd na het selecteren van blocks.

DMXEXCELEXPORT/DMXEXCELIMPORT

Nieuwe commando's die de attributen van een block exporteren naar een Excel bestand welke kan worden aangepast. Met DMXEXCELIMPORT kunnen de aanpassingen vervolgens weer worden ingeladen en doorgevoerd in SCAD.

Voeg een block in met de attributen: FIX ADRESS en MULTIVul de attributen en exporteer deze met DMXEXCELEXPORT (stel eventueel de XLS in met DMXEXCELEXPORTSETTINGS). De resultaten komen in een Excelsheet. Als dit Excel bestand wordt opgeslagen, en in SCAD Re-Event wordt het commando DMXEXCELIMPORT uigevoerd, dan wordt de (in Excel aangvulde) data teruggelezen in de attributen.TEXTGENERATOR

Het TEXTGENERATOR menu is vernieuwd. De werking is hetzelfde gebleven.

Modelcheck module:

Nieuwe module die door de gehele tekening heen controleert op dubbele blokken. Kan worden uitgebreid met zoekregels die de zoekmethode bepalen (blokken mogen elkaar niet overlappen, blokken moeten elkaar overlappen, lijnen mogen elkaar niet kruisen, blocks mogen niet gespiegeld zijn, enz.).

Voor deze module is een uitgebreide licentie vereist.

SCIA Export module:

Nieuwe module die een XML-bestand exporteert dat in SCIA kan worden geïmporteerd voor krachtberekeningen.

Voor deze module is een uitgebreide licentie vereist.

Sections module:

Nieuwe module die het maken van doorsnedetekeningen automatiseert. Voeg X-, Y- en Z-sectieblokken in en selecteer een viewport op een lay-out om deze te vullen met secties.

Voor deze module is een uitgebreide licentie vereist.

Add/Replace/Rename:

Nieuw wildrcard ‘>’ toegevoegd. Dit symbool verwijdert alle tekst na het > symbool. (bijvoorbeeld -copy> vindt -copy1 en - copy1000 etc. en vervangt die tekst door de gespecificeerde nieuwe tekst).

CURVEARRAY:

Blocks hoeven niet eerst naar rotatie 0 gezet te worden om ze te gebruiken in het commando.

Security:

Bestanden worden nu gedownload met het veiligere HTTPS-protocol.

Optimalizaties:

De database wordt nu tijdens het opstarten op de achtergrond geladen om het eerste gebruik te versnellen.

SCUPDATELIB:

SCAD hoeft niet langer te worden gesloten bij het bijwerken van de bibliotheek.

Bridle:

Significante verbetering in snelheid met kopiëren, bijwerken en selecteren van bridles. Alleen beschikbaar in optionele Bridle Module.

Move/Copy/Insert:

 • Crash bij sommige tekeningen opgelost.

 • 'Next Point' optie bij sommige blocks werkt nu ook in een UCS.

 • Invoegen van block vanuit bibliotheek werkt nu ook in de nieuwe blockeditor (BEDIT) .

 • Extents afstand werd niet opnieuw bepaald na het wisselen van X naar Y of omgekeerd.

UPDATEFROMLIB

Explode wordt nu ook toegepast volgens de database instelling.

NOSEELECTXREFS

Wanneer u deze instelling activeert, kan geen XREF geselecteerd worden, dit is voornamelijk om de vensterselectie van objecten bovenop de XREF gemakkelijker te maken.

NOSELECTLOCKEDLAYERS

Normaal gesproken kan een vergrendelde laag worden geselecteerd, maar wordt genegeerd wanneer er een opdracht op wordt gebruikt (zoals MOVE). Met deze instelling op JA is de selectie niet meer mogelijk, wat het sneller en gemakkelijker maakt om vergrendelde lagen in een selectievenster te hebben.

SCINSERT Next PointBij het invoegen van een object uit de bibliotheek wordt het blok vastgehouden op het referentiepunt. Maar als het blok een punt bevat op de laag 001-INSERTION, kun je naar dat referentiepunt gaan met de optie Next (N).

Math Input

Met MX, MY. MZ, CX, CY en CZ kan nu een formule ingevoerd worden zoals 3 * 2072 of 2072 + 1036.

BLOCKIFY

De Blockify-tool kan zowel op 2D-entiteiten als op 3D-volumen worden toegepast. Met de Blockify-tool kunt u automatisch repetitieve sets van entiteiten converteren naar blokdefinities. Selecteer een set 2D-entiteiten of 3D-volumen en Blockify doorzoekt de tekening op identieke sets van entiteiten en vervangt deze automatisch door blokreferenties.

Function keys:

F1: opens the SCAD Re-Event library (SCADLIB)

F2: opens the tekst window of command input

F3: toggles entity snap on/off

F4: activate the manipulator for the selected object

F5: toggles 2D/3D snap on/off (OSNAPZ)

F6: toggles Dynamic UCS on/off

F7: Measure distance (DIST)

F8: toggles orthogonal on/off (ORTHO)

F9: rotate right when insert/move/copy (r)

F10: rotate left when insert/move/copy (l)

F11: toggles Snap tracking on/off (STRACK)

F10: toggles QUAD on/off

Short commands:

M: Move

C: Copy

X: Explode

N: New drawing(QNEW)

B: Create block

MM: Move magnets

CM: Copy magnets

MX, MY, MZ: Move x,y,z direction

CX, CY, CZ: Copy x,y,z direction

RX, RY, RZ: Rotate x,y,z direction

V5.3

Nieuw

COUNTLIST: Tijd voor het tellen aanzienlijk verbeterd met grote Add-Replace-databases. Optie toegevoegd om alleen blokken op één bepaalde laag weer te geven, kan worden gekozen uit de lijst in de linkerbenedenhoek van het Countlist-menu.

COUNTLIST LEGEND: U kunt nu rechtstreeks naar een legenda exporteren met de knop 'Legenda'.

CADBASE: Aanzienlijk verbeterde laadtijd van hoofd- en aangepaste databases.

CURVEARRAY: Waarschuwing toegevoegd wanneer er meer dan 1000 objecten worden gemaakt.

SCADLIB: Contextmenu met rechtermuisknop toegevoegd aan de pictogrammen met verschillende opties om hun databasewaarden in te voegen, te openen of te bewerken.

SCDIVIDE: Mogelijkheid toegevoegd om twee punten te kiezen in plaats van alleen een curve.

SCEDITATTRIBUTE: NIEUW commando dat een pop-up toont met alle bewerkbare attributen om de waarden gemakkelijk te bewerken.

COORDINATESTOATT: NIEUW commando dat de coördinaten van een met SCGRID gemaakt raster haalt, en deze toevoegt aan het kenmerk ‘Coördinaat’. Vereist een raster gemaakt na deze update.

ATTEXPORTEXCEL: NIEUW commando dat alle blokken met hun attribuutwaarden naar Excel exporteert.

EDITBLKPROP/EDITSUBENTBLKPROP: Als u een selectievakje voor een parent block aanvinkt, worden nu ook alle onderliggende selectievakjes voor het child aangevinkt.

NOSELECTXREFS: Nieuw commando om selectie van externe verwijzingen te negeren. Vergelijkbaar met NOSELECTLOCKEDLAYERS.

Verbeterd

SCADLIB: Pictogrammen waren niet zichtbaar wanneer de database niet kon worden geladen.

CADBASE: Laden van databases met dubbele bloknamen met verschillende hoofdletters opgelost. Lege of 0-waarden uit custom databases overschrijven niet langer de main database waarden.

SCBEDIT: Fout opgelost bij het openen van bepaalde blokken waarvoor geen bloknaam was gedefinieerd. Tijdelijk mogelijkheid verwijderd om met het commando (Ctrl-Z) BESAVE ongedaan te maken om het verlies van objecten in het bewerkte blok te voorkomen. Wordt nader onderzocht.

COUNTLIST: Bug opgelost waarbij corrupte blokken de tellijst volledig konden stoppen. Deze blokken worden nu genegeerd.

Move/Copy: Snap to middle of two points werkt nu zoals verwacht (voorheen werd het aangeklikte punt gebruikt). Door over een snappoint te zweven en vervolgens handmatig coördinaten in te voeren, worden de coördinaten genegeerd.

SCSHOWALL: Zal nu ook UNISOLATEOBJECTS uitvoeren om de compatibiliteit met Bricscad Isolate / Hideobjects commando's te verbeteren. Het wordt echter aanbevolen om alleen SCISOLATE / SCHIDEOBJECTS / SCSHOWALL / SCSHOWALLGLOBAL te gebruiken.

LEGEND: Oplossing voor dynamische blokken die niet correct in de tabel worden weergegeven. De totaalinstellingen van COUNTLIST worden nu correct gebruikt. Het blokpictogram wordt niet langer weergegeven onder de kolom 'Symbool', maar in een nieuwe kolom 'Icon' wanneer de legenda wordt gemaakt met COUNTLIST.V5.2

Nieuw

SCADLIB: ‘Favoriete’ knop toegevoegd. Klik op + om toe te voegen en klik met de rechtermuisknop op een tabblad om de naam te wijzigen of te verwijderen. Middelste muisklik verwijdert ook het tabblad.

RELEASENOTES: Nieuwe opdracht om de releasenotes van de nieuwste SCAD Re-Event versie weer te geven.

UPDATEFROMLIB: Optie toegevoegd om blokken te hernoemen naar nieuwe namen. Kies een .csv-bestand met ‘OUD; NIEUW’ om deze functie te gebruiken.

INSERT: Optie ‘Next point’ toegevoegd om het referentiepunt te wisselen tussen het invoegpunt en alle andere punten op laag 001-INSERTION in het block.

SCADLIB / Database: U kunt nu de databasewaarden rechtstreeks per block bewerken door met het scrollwiel op het blokpictogram in SCADLIB te klikken.

SCUPDATELIB: Ondersteuning toegevoegd voor een bibliotheekversiebestand, waardoor er geen beheerdersrechten meer nodig zijn om de bibliotheek te installeren.

CX/Y/Z: U kunt nu ‘100 + 120/2’ typen en de juiste afstandswaarde berekend op basis van de ingevoerde formule.

Verbeterd

COUNTLIST: Aangepaste database-informatie die in bepaalde gevallen niet werd weergegeven. Blokken werden niet weergegeven wanneer de POST-waarde niet was gedefinieerd in de database. Vermenigvuldiging van waarden met hun telling wanneer Total checkbox is aangevinkt. Exporteren van blokken die niet in de database stonden verbeterd, zodat deze in de juiste kolom SYMBOL en QUANTITY worden weergegeven.

Excel Export: Splitsen van bovenste rij verwijderd om de compatibiliteit tussen Excel-installaties te verbeteren. Controle toegevoegd voor door audit gegenereerde bloknamen.

CURVEARRAY: Een bug verholpen waardoor er te weinig blokken werden aangemaakt.

Magnets: Invoegen van blocks met attributen en magneten verbeterd.

POSTCALC: Een controle toegevoegd voor door audit gegenereerde bloknamen. Een melding wordt weergegeven in de commandline.

Add/Replace: Volgorde van de regels zoals die in het csv voorkomen worden nu gerespecteerd. U kunt nu twee escapetekens gebruiken ( voorbeeld ).

Compatibility: Meerdere compatibiliteitsproblemen met Bricscad V19 opgelost ter voorbereiding op de aankomende release.

SCADLIB: Pictogrampaneel die vulde niet het gehele menu.

ZOOMEXTALLVPORTS: Bug opgelost waarbij viewports werden veranderd in wireframe.

SCADLIBPALETTE:Instellingen werden gereset bij het openen van SCADLIB via SCADLIBPALETTE.

CX/Y/Z: Invoerwaarden van negatieve m / cm / mm etc afstandswaarden werken weer.V5.0

Nieuw

Magnets:Magneetfunctionaliteit toegevoegd, waarmee u eenvoudig blokken in elkaar kunt klikken om het ontwerpen van een podium veel sneller te maken. Magneten zijn toegevoegd aan meerdere truss-blokken sinds bibliotheekversie 5.6. Om de magneetfunctionaliteit te gebruiken, zijn de volgende functies toegevoegd:

 • CM/MM: Copy magnets / Move Magnets. Om een object met zijn magneten te verplaatsen of te kopiëren, moeten deze twee opdrachten worden gebruikt. Tijdens het verplaatsen / kopiëren van een blok heb je toegang tot nieuwe opdrachten:
 • Next magnet: Wissel tussen magneten in een blok.
 • Otherblock: Klik op een nieuw blok om snel te wisselen tussen het blok dat wordt verplaatst / gekopieerd.
 • Settings: Opent de magneetinstellingen waar u de laagnaam kunt instellen waarop de magneten worden geplaatst en kunt kiezen of de snaps automatisch worden gewijzigd naar 'nearest' voor de beste compatibiliteit.

CXB/CYB/CZB toegevoegd: Hetzelfde als CX / CY / CZ, alleen kopieert het blok langs zijn eigen interne as.

ZOOMSEL toegevoegd, om in te zoomen op geselecteerde objecten zonder de selectieset te wissen.

SIMPLIFYALLSOLIDS toegevoegd, om DMSIMPLIFY uit te voeren op alle solids, inclusief alle solids in blokken.

SELECTINSIDEPOLYLINE toegevoegd, om alle entiteiten te selecteren die binnen een polylijn vallen.

SCSLICE toegevoegd, een slice-commando dat werkt in elke UCS. Stel UCS in op VIEW om de kijkrichting te gebruiken.

BLKIMPORTV2 toegevoegd. Hetzelfde als BLKIMPORT maar met de functie om de afstand tussen objecten in te stellen.

DWG: 2018-bestanden worden nu ondersteund.

Cleanscreen: Schakelt alle ui-elementen uit om het tekengebied te vergroten tot het maximaal toegestane. Gebruik CLEANSCREENON en CLEANSCREENOFF om dit in of uit te schakelen. Gebruik CLEANSCREENOPTIONS om UI-elementen in of uit te schakelen.

Rollover-tips: Wanneer u de muisaanwijzer op een entiteit plaatst, kunnen de opties nu worden bewerkt.

Layoutmanager: Gebruik de knop links van de lay-outs of de opdracht LAYOUTMANAGER om een dialoogvenster te openen waarin u lay-outs kunt toevoegen, verwijderen, zoeken of herschikken.

Gebruikersinterface vergrendelen: De opdracht LOCKUI vergrendelt alle werkbalken. Door op Ctrl te drukken, wordt het slot opgeheven en kunt u ze tijdelijk verplaatsen.

Manipulator: Met de manipulator-widget kunnen alle entiteiten gemakkelijk worden verplaatst, geroteerd, gespiegeld of geschaald. Als Ctrl wordt ingedrukt voordat het wordt verplaatst, wordt er een kopie gemaakt van de geselecteerde entiteit. Stel MANIPULATOR in op 1 om het weer te geven wanneer entiteiten zijn geselecteerd. Stel het in op 2 om de manipulator weer te geven nadat de muisknop 250 ms is ingedrukt. Of gebruik MANIPULATE om de manipulator op een geselecteerd object te tonen.

NAVIGEREN: Met navigeren kunt u door de tekening lopen of vliegen met de WASD- of pijltoetsen. Met F kunt u wisselen tussen vliegen of lopen. Klik met de linkermuisknop om rond te kijken, klik met de rechtermuisknop om opties weer te geven. Manipuleer de snelheid en stapgrootte met STEPSPERSEC en STEPSIZE.

Face Camera: Schakel het selectievakje in de Tekeningverkenner -> Blokken in om het blok altijd naar de camera te laten kijken nadat het beeld is gedraaid.

ANIPATH: Om een film te maken met een camera die langs een polylijn beweegt.

Fields: Ondersteuning toegevoegd voor velden met de eigenschap Layoutnaam. NamedObject veldcategorie toegevoegd in het veld dialoogvenster.

DWGCOMPARE: Gebruik de opdracht DwgCompare om een geselecteerde tekening te vergelijken met de huidige tekening tijdens een vergelijkingssessie. Het ENDCOMPARE-commando moet worden gebruikt om de vergelijkingssessie af te sluiten. Tijdens een vergelijkingssessie worden nieuwe, gewijzigde en ontbrekende entiteiten weergegeven met speciale, door de gebruiker configureerbare kleuren, en hun DiffType wordt weergegeven in het eigenschappenvenster en rollover-tips, alleen als de DwgCompare-sessie actief is. In het structuurpaneel worden alle verschillen weergegeven in een speciale sectie. Opmerking: het configuratiebestand default.cst moet worden gebruikt voor een optimaal resultaat.

VIEW TRANSITIONS: View transitions zijn nu geanimeerd, waardoor het gemakkelijker wordt om je te oriënteren tijdens view switches.

VTENABLE: Instelling die bepaalt of overgangen met geanimeerde weergave zijn ingeschakeld voor zoom / pan en / of voor rotatie van bewerkingen.

VTDURATION: Instelling die de duur van de overgangsanimaties in milliseconden bepaalt.

VTFPS: Instelling die de minimale framesnelheid definieert die vereist is om animatie toe te staan. Dat is standaard 7, wat betekent dat de hertrektijd minder dan 143 (= 1000/7) milliseconden moet duren. Als de computer de weergave niet snel genoeg kan tekenen, is er geen animatie beschikbaar.

Aanpassingen

SCREMOTESUPPORT herschreven, downloadt nu de client wanneer Teamviewer lokaal niet wordt gevonden.

CURVEARRAY ondersteunt nu alle typen entiteiten. CURVEARRAY stopt nu wanneer het volgende object geen ruimte meer heeft om op de curve te worden geplaatst. CURVEARRAY: alle entiteiten worden nu ondersteund.

SETLIB: laadt nu de database opnieuw nadat u op OK hebt geklikt.

SETLIB: Ondersteuning toegevoegd aan meerdere Add-Replace-databases.

BESAVE: maakt nu een back-up en geeft een waarschuwing weer wanneer een blok niet kan worden opgeslagen.

COUNTLIST: Verwijdering van -3Q enz. Opgelost. Nu worden alle instanties verwijderd uit de bloknaam, in plaats van alleen wanneer de naam eindigt op -3Q.

SCADLIB: Lezen van speciale tekens in lcmenu.csv opgelost. SCADLIB en EDITORDER: Ondersteunt nu onbeperkte knoppen. Bij het toevoegen van een nieuwe pagina wordt automatisch een knop toegevoegd. SCADLIB: Menu had 26 pictogrammen in plaats van 25 in bepaalde gevallen.

SCADLIB: Wordt nu geopend op de laatst geopende pagina, zelfs tussen sessies. SCADLIB: Een fout verholpen die zich voordeed toen er geen database werd geladen en het venster werd gesloten. SCADLIB: Fout opgelost bij het openen van SCADLIB via on_start.lsp.

SCADLIBPALETTE: opent nu het nieuwe bibliotheekmenu wanneer een pagina is geselecteerd.

CALCAREA: gebruikt nu de AREAPREC in plaats van LUPREC.

MAGNETEN: Probleem opgelost waarbij een object niet onder de cursor zou worden geplaatst bij het invoegen met magneten in een tekening met andere eenheden dan milllimeters.

Bibliotheekupdatevenster: SCAD-releasenotes in het bibliotheekvenster verwijderd.

DIST: De cursor springt naar zwevende punten wanneer u de opdracht DIST gebruikt, zodat u tijdens het zweven de exacte afstanden ziet.

ACIS: Opgewaardeerd naar ACIS modeler versie 2018 1.0

MTEXT: genummerde tekst en tekst met opsommingstekens wordt nu ondersteund.

V4.4

Verbeterd

SCBEDIT: Runtime-fout opgelost.

4.3

Nieuw

SCADLIB Er is geen limiet meer aan het aantal paginanummers. (was 10 max) Een mapbrowser toegevoegd, toegankelijk door het tabblad Browser te klokken. Invoeg laag verbeterd. De invoeglaag is mogelijk niet correct bijgewerkt in eerdere versies.

EDITORDER: Selectie van meerdere rijen en verplaatsen toegevoegd.

SCALIGN: Toegevoegde uitlijning op de Z-as.

SCISOL: Isoleren werkt nu met vergrendelde lagen.

3DDIMENSION: Nieuwe opdracht die een dimension creëert met de echte 3D-afstand.

CURVEARRAY / SCDIVIDE / SCDISTRIBUTE / SCALIGN: Instellingen zijn nu opgeslagen.

SCDIVIDE: u kunt nu een aangepaste offsethoek invoeren, in plaats van alleen 180 ° om te draaien.

Verbeterd

C / M (kopiëren / verplaatsen): 'Unknown error' opgelost. Om deze bug te verhelpen, werd de stippellijn verwijderd uit de opdracht.

SETLIB: Standaardinstellingenwaarde voor het bibliotheekpad opgelost.

UPDATE: Registercontrole met vaste versie.

Installatie: Registercontroles bij de eerste keer opstarten opgelost.

V4.2

Nieuw

SETLIB: Een knop toegevoegd om het opnieuw laden van de databases te forceren.

C / M (kopiëren / verplaatsen): Na het invoeren van een trefwoord, zal het drukken op de spatiebalk of Enter dat laatste commando herhalen. Wanneer een hoek werd ingevoerd, hetzij via Angle of Difference, wordt de eerder ingevoerde hoek toegevoegd aan de huidige rotatie.

RIBBON: Opdrachten toegevoegd aan model / weergaven: geprojecteerde weergaven, detailweergave, detailstijl, doorsnede en bewerkingsweergave.

VERWIJDERDE COMMANDO'S: Elen, Telsub, Addvtx, Deldupblk (gebruik Showdupblk of Overkill)

PLINS: Positie van nieuwe hoekpunt kan worden geselecteerd (zelfde als verwijderde Addvtx-opdracht).

PREVIEW: Preview-functionaliteit is toegevoegd voor de PrintAsPdf-printerdriver. Een voorbeeld van een PDF-bestand wordt gegenereerd (in de systeemmap Temp) en geopend met de applicatie geregistreerd voor het bekijken van PDF-bestanden.

VIEW ROTATION CENTER POINT: Voor realtime viewrotatie met de muis wordt het middelpunt van de viewrotatie nu afgeleid van de entiteit onder de cursor in plaats van het middelpunt van de viewport. Als er geen entiteit door de cursor wordt bewogen, wordt het rotatiecentrumpunt gedefinieerd door het centrum van entiteiten volledig binnen de viewport.

BACKGROUND: Nieuwe opdracht die het dialoogvenster Achtergrond opent en de gekozen achtergrondinstellingen toepast op de actieve (model) weergave.

GUI: Als er geen tekening is geladen, zijn het ribbon, de werkbalken en alle menu's behalve het menu Bestand uitgeschakeld.

Verbeterd

SCBEDIT: Alle lagen (behalve Xref-lagen) worden nu gekopieerd van de hoofdtekening naar de bloktekening bij het openen van een blok. Automatisch opgeslagen SCBEDIT-tekeningen (.SV $) worden niet langer verwijderd bij het afsluiten van SCAD.

RENAMEBLOCK / RB: Bloknamen worden nu gecontroleerd op illegale tekens.

FINDBLOCK: Als er geen paden zijn gedefinieerd bij het openen van het menu, wordt een standaardzoekpad gebruikt en toegevoegd.

SCADLIB: De paginaknoppen verbreed, waardoor langere paginanamen mogelijk zijn. Corrupte bibliotheekitems in LCMenu.csv worden nu genegeerd, zodat de rest van de bibliotheek normaal wordt geladen. Een bug gerepareerd waarbij paginanamen die met "LA" begonnen, de line array knop toonden. Paginanamen moeten nu beginnen met "LA" (LA + spatie)

Verplaatsen / kopiëren (M / C): Zal niet langer de verkeerde waarden gebruiken wanneer OSNAPZ is ingeschakeld.

BLOCKINFO: Bug opgelost waarbij BLOCKINFO niet meer werkte na het overschakelen naar een nieuwe tekening.

PUBLISH: Publiceren op de achtergrond crashde soms het programma.

V4.1

Nieuw

SETDB: Nieuwe opdracht om de kolomnamen voor de verschillende categorieën te selecteren. Een knop toegevoegd aan het COUNTLIST-scherm voor gemakkelijke toegang. Countlist doorloopt deze kolommen bij het zoeken naar specifieke gegevens.

COUNTLIST: Telling geeft nu dezelfde resultaten als postcalc. Exporteren: Gewicht en vermogenskolommen tonen nu het totale gewicht (werd niet correct vermenigvuldigd met het aantal in eerdere builds) Exporteren: Blokken worden nu correct gesorteerd op de Sorteerkolom. Selectievakje toegevoegd aan de kolomselectie om kolommen te selecteren die moeten worden opgeteld. Als er geen kolommen zijn geselecteerd, wordt er tijdens het exporteren geen totaal regel afgedrukt.

FINDBLOCK: Findblock zoekt nu in de ingevoerde paden, in plaats van in een indexbestand. Het indexbestand is niet langer nodig.

CM: Een stippellijn toegevoegd tijdens het kopiëren van een blok. Entiteiten klikken nu vast op hun echte locatie tijdens het verplaatsen / kopiëren

SCADLIB: De knop voor het bewerken van de volgorde is weer toegevoegd. Multiselectie wordt (nog) niet ondersteund. Blokken volgen nu de explode-instelling in de database. Het selectievakje "Explodeable" verandert naar gelang van de databasewaarde. Om te overrulen, selecteer "Dubbelklik om in te voegen" en wijzig het selectievakje na het selecteren van een blok en klik vervolgens op "Invoegen". "Explode not in DB" checkbox toegevoegd. Blokken die geen vermelding in de database hebben, volgen deze explode regel. Wanneer u de invoeging annuleert met de Escape-toets, zal het SCADLIB-venster niet meer opnieuw verschijnen. Om het venster na het invoegen weer te geven, annuleert u met de Enter-toets. Door met de rechtermuisknop op een item in de boomweergave te klikken, wordt het pad in de verkenner geopend. Rechtsklikken op een blok opent het blok (in plaats van invoegen). Klik met de rechtermuisknop op de paginaknop om de naam van een pagina te wijzigen. Meer details toegevoegd aan de pop-up 'Fout bij parseren van menufile'.

Known bugs

Install as Administrator: Bij het installeren van SCAD onder een apart beheerdersaccount, worden de gebruikersinstellingen tijdens de installatie opgeslagen in het beheerdersaccount, wat ertoe leidt dat SCAD niet wordt geladen bij het starten wanneer de applicatie wordt gestart onder een normaal gebruikersaccount. Een oplossing is om een gebruiker tot beheerder te verheffen, vervolgens SCAD te installeren en de gebruiker vervolgens de juiste rechten te geven.

Missing Xref bug: Bij het openen van een tekening met ontbrekende Xrefs, kan SCAD Re-Event niet laden. Om dit te voorkomen, opent u SCAD Re-Event voordat u de tekening opent.

V4.0

Nieuw

SCADLIB: Het bibliotheekvenster heeft een complete revisie ondergaan. De grootste (en meest gevraagde) wijziging is de mogelijkheid om de bibliotheek open te laten. Om dit goed te laten werken, is de categoriekeuze nu aanwezig in het venster zelf. Degenen die met een enkel scherm met een lagere resolutie werken, willen misschien het selectievakje 'Venster verbergen tijdens invoegen' aanvinken. Rechtsklikken op de pictogrammen opent nu de DWG, terwijl links klikken het blok invoegt.

LCMENU.csv: De menupaden in lcmenu.csv (en aangepaste lcmenu's) worden nu behandeld als relatieve paden, wanneer er geen stationsletter is gespecificeerd. Dit betekent dat het LCMenu in de root van de (custom) libray moet worden geplaatst (bijv. C:\SCAD-REV\Library\lcmenu.csv).

SETLIB: het is nu mogelijk om een oneindig aantal aangepaste bibliotheken en databases toe te voegen.

SCINSERT: FlipY toegevoegd als trefwoord om de Yscale naar -1 of 1 te spiegelen.

COUNTLIST: De totaal regel is verwijderd uit de Navision-export.

SCATTSYNCV2: nieuwe opdracht die attributen synchroniseert, zelfs op dynamische blokken (SCATTSYNC slaat dynamische blokken met attributen over)

BLOCKINFO: Blockinfo is nu een stand-alone toolpalet.

AREA: Nieuw commando om snel het gebied en de objecten per vierkante eenheid te berekenen en deze als Mtext aan de tekening toe te voegen. U kunt meerdere gebieden toevoegen en gebieden aftrekken met gesloten lijnen of door de hoeken van een gebied te selecteren.

LAYERPANELOPEN / LAYERPANELCLOSE: Een laagpaneel dat open kan blijven is toegevoegd aan SCAD en kan worden gebruikt met de opdrachten LAYERPANELOPEN en LAYERPANELCLOSE. Deze opdrachten vervangen LAYERPALETTE.

LAYWALK / LAYWALKISOL: Met LAYWALK kunt u snel verschillende lagen in- of uitschakelen of ze één voor één weergeven. Met LAYWALKISOL worden de entiteiten geïsoleerd, afhankelijk van of ze op de geselecteerde laag zijn getekend.

NOSELECTLOCKEDLAYERS: indien geactiveerd, voorkomt deze opdracht dat de gebruiker entiteiten op vergrendelde lagen selecteert.

3DCOMPARE: nieuwe opdracht om twee tekeningen met 3D-volumen en -oppervlakken te vergelijken en verschillen te markeren.

ANIPATH: snel een film opnemen en opslaan door een pad te selecteren waar de camera langs moet bewegen en een punt waar de camera naar kan kijken.

ERASE: U kunt nu randen en vlakken van 3D-volumen en -oppervlakken wissen.

EXTRUDE / LOFT / SWEEP / REVOLVE: Surface-entiteiten kunnen nu worden gemaakt op basis van open en gesloten lijnen.

Dockbare panelen met tabbladen: Sommige panelen kunnen nu op andere panelen worden neergezet, waardoor er tabbladen ontstaan om tussen de panelen te schakelen.

Reset blok: de RESETBLOCK-opdracht reset dynamische blokken naar de standaardwaarden.

XEDGES: Maak LINE-, CIRCLE- en ARC-entiteiten vanaf de randen van 3D-volumen, oppervlakken en regio's.

EXPORTPDF: exporteren naar PDF is nu een afzonderlijke opdracht.

GRID: De rasterlijnen zijn nu transparant, waardoor ze minder opdringerig zijn.

Visual Style Switch: Schakelen tussen visuele stijlen gaat nu veel sneller.

3DSNAPS: U kunt nu snappen naar kruispunten wanneer 3D Entity Snap is ingeschakeld (werkt niet in de visuele stijl van het draadframe)

Verbeterd

SHOWMENU / SCADLIB: SCAD 3.6 had al de nieuwe bibliotheek, aangeroepen met de opdracht SHOWMENU, voor testdoeleinden. De volgende bugs zijn gevonden en verholpen: Enkele zeldzame crashes opgelost Pictogrammen niet geladen wanneer geen menu.txt werd gevonden. Ongewenste weergave van het bibliotheekvenster verholpen na het annuleren van de invoeging Invoegen van een blok met een spatie in zijn pad opgelost. Focus die ongewenst teruggaat naar het bibliotheekvenster, waardoor het gebruik van F9 tijdens het invoegen wordt voorkomen.

SCCURVEARRAY: Commando start niet meer wanneer het selecteren van een maximale / minimale afstand is geannuleerd.

C / C2 & CX / Y / Z: Kopiëren van dynamische blokeigenschappen opgelost. Vaste kopiëren van dynamische blokken met attributen (voorheen attributen werden niet gekopieerd) Het kopiëren van dynamische blokken met verschillende schaalfactoren is opgelost.

CURVEARRAY: UNDO werkte niet meer na het aanroepen van de CURVEARRAY-opdracht. Een registerfix is niet langer nodig om curvearray normaal te laten gedragen.

BLOCKEDITOR: U kunt een BESAVE-blok niet meer opslaan als REFEDIT nog actief is. U kunt de Block Editor niet meer starten als REFEDIT al actief is.

RXBI: Crash wanneer selectie leeg was is opgelost

Bekende bugs

Installeren als beheerder: Bij het installeren van SCAD onder een apart beheerdersaccount, worden de gebruikersinstellingen tijdens de installatie opgeslagen in het beheerdersaccount, wat ertoe leidt dat SCAD niet wordt geladen bij het starten wanneer de applicatie wordt gestart onder een normaal gebruikersaccount. Een oplossing is om een gebruiker tot beheerder te verheffen, vervolgens SCAD te installeren en de gebruiker vervolgens de juiste rechten te geven.