Tips en trucs

Hier een overzicht van dingen die tijdens een cursus vaak naar voren komen, wat praktische handigheidjes en wat minder bekende commando's die het dagelijks tekenwerk kunnen versimpelen.

Deze pagina is in opbouw en is wat ongestructureerd. In de loop van de tijd gaan we het beter organiseren.

Handige commando's die nog niet altijd in de ribbon staan:

SFH: Maakt een solid hatch in een boundary. Teken bijvoorbeeld een rechthoek, type SFH en klik in de rechthoek. Kan ook gemaakt worden met HATCH, maar dit gaat vaak sneller. Als de tekening te druk is kan de boundary soms niet gevonden worden. In dat geval helpt soms inzoomen als dat wat op het scherm staat een beetje overzichtelijk is dan werkt het meestal wel.

PURGEB5: Schoont de tekening op voor wat betreft ongebruikte blocks. Kan een DWg bestand flink verkleinen als er veel of grote blocks in stonden.

LWDEFAULT De lijndikte die je krijgt bij het printen (PDF maken) als je geen lijndikte gebruikt. Als de lijndiktes te groot zijn in de PDF kun je dit gebruiken om het kleiner te maken. Als een waarde van 9 nog steeds te dikke lijnen geeft is er iets anders aan de hand. TIP: type ctrl-5 in Acrobat Reader als je een PDF met of zonder lijndiktes wil zien.

LAYHERDECK en LAYHERTOWER: Tekent een deck of tower aan de hand van twee punten. Werkt alleen goed in een mm tekening en de definitie staat in InsertDeck.csv en InsertTower.csv in de support map (alleen voor die-hards).

SCATTSYNC: Zet alle attributen goed als er een wijziging heeft plaatsgevonden in de block definitie. Bijvoorbeeld als je de rechteronderhoek van een tekening hebt aangepast. En ook als de positie van de attributes niet meer klopt.

PLINS, PLDEL, PLCURVE en PLLINE: Commando's om een polyline te bewerken, toevoegen, verwijderen van lijnstukken, veranderen naar curve of naar lijn.

CXB, CYB, CZB: Kopieert een block in de richting van z'n eigen as, in plaats van het de UCS of WCS. Scheelt soms heen en weer schakelen tussen UCS en WCS, maar je moet wel weten wat de assen van het block zijn als je het in één keer goed wil doen.

NOSELECTLOCKEDLAYERS Met dit commando kun je er voor zorgen dat een gelockte laag niet meer geselecteerd kan worden. Als bijvoorbeeld arceringen op een laag staan en die laag is gelockt dan is het met deze setting veel makkelijker om objecten te selecteren die op de arcering staan.

NOSELECTXREFS Een beetje hetzelfde als hierboven, maar als dit aan staat worden XREF's niet meer geselecteerd. Ideaal als je de omgeving als onderlegger hebt en je daar objecten op tekent.

FORCEOSNAPZ Een cryptische naam voor een commando die er voor zorgt dat je, als je in het bovenaanzicht werkt, niet per ongeluk iets in de hoogte, de z-richting dus, verplaatst. Werk je in een ander aanzicht zoals isometrisch, dan kun je gewoon in 3D werken.

DYNMODE Zet deze setting op 7 en zet Polar aan (onder in de status balk) en je hebt een dynamische input bij M en C (move en copy) op de X, Y en Z as.

Hide xreflayers Deze setting staat in het menuutje dat opgeroepen wordt door op het tandwieltje boven het lagenpanel te klikken. Alle laagnamen van de xrefs worden verborgen, wat de lijst met lagen een stuk overzichtelijker maakt.

Kijk verder ook even op deze pagina https://help.scad-rev.com/uitgave-opmerkingen, daar staan ook commando's die (nog) niet als knop in de interface staan van SCAD Re-Event.