Modelcheck

Het commando MODELCHECK kan worden gebruikt voor het opsporen van dubbele blocks, enkele blocks of kruisende lijnen. Het wordt meestal ingezet als controle middel in Lahyer constructies en het is geen onderdeel van standaard SCAD Re-Event, maar een optionele module.

MODELCHECK kan fouten vinden als dubbel gebruik van een rozetgat, schoren die door een plaat gaan, missende aansluitingen op staander met pen, enz. Op de plek van de fout wordt een block ingeladen, meestal een pijl o.i.d. De werking is gebaseerd op de regels in het instellingsbestand. Dit is een CSV bestand met de volgende kolommen:

 • Name : De naam van de regel. Deze kolom is niet noodzakelijk en is bedoeld voor de gebruiker om de regels uit elkaar te houden.
 • Block Check : De naam van het block dat gecontroleerd moet worden op fouten, tenzij de regel is ingesteld op Line, dan is het de kleur van de lijn die gecontroleerd moet worden. Het block is meestal alleen een punt, want het dient alleen om de positie aan te geven. De bibliotheek onderdelen moeten dus wellicht aangepast worden door deze blocks toe te voegen.
 • Block Error : De naam van het block dat bij gevonden fouten wordt ingevoegd op de plek van de fout (de pijlen in de afbeeldingen). Het block moet in een support pad staan, bijvoorbeeld c:\scad-rev\support.
 • Check Rule : Er zijn 3 regels waar uit gekozen kan worden:
  • Double : Blocks die op dezelfde plek staan worden gemarkeerd als fout.
  • Single : Blocks die alleen staan worden gemarkeerd als fout.
  • Line : Lijnen die elkaar kruisen worden gemarkeerd als fout op de plek van de kruising. In de te controleren blocks staan dus lijnen. Bij een schoor of staander is dat al vaak het geval, maar in bijvoorbeeld vloerplaten moeten ook lijnen staan waar de schoor eventueel gaat kruisen.
 • Note : Het aantal fouten per regel wordt na het commando weergegeven met deze tekst.

Er is nog een bestand dat kijkt of objecten gespiegeld mogen worden. Klik hier voor de Mirrorcheck

Het controleren van kruisende ljinen kan traag worden wanneer er veel lijnen gecontroleerd moeten worden.

De rules in beeld. Eerst Single, op de rechtse staander met pen staat niets:Dan Double, hier staan twee schoren in hetzelfde gat:Vervolgens Line, de schoor gaat door de plaat.Voorbeeld van een CSV bestand met meerdere regels:Met MODELCHECKSETTINGS kan vervolgens dit bestand worden gekozen. Ook kunnen hier naderhand de regels aangepast worden.De blocks uit de regel Block Error staan in het algemeen in c:\scad-rev\support, aangezien er altijd in deze map gezocht wordt.

Mirrorcheck

Ook blocks die gespiegeld zijn om een bepaalde as, maar dit niet mogen zijn, kunnen worden gevonden met modelcheck. Hiervoor is een CSV bestand nodig met blocknamen, de as(sen) waarover ze niet mogen worden gespiegeld en het block dat ingevoegd wordt wanneer er een fout gevonden wordt. Dit bestand moet worden gekozen in het MODELCHECKSETTINGS menu.Bij de assen kan X, Y, Z worden ingevuld of elke combinatie daarvan. Een block wordt gezien als gespiegeld wanneer de schaling over de ingevulde as(sen) negatief is.