Selecteren

De eerste stap om objecten te kopiëren uit/naar andere tekeningen is het samenstellen van een selectieset. De snelste methode om objecten te selecteren zijn

Window Inside

en

Window Overlap

Als er geen commando actief is dan wordt er selectiescherm getekend als u de linkermuisknop ingedrukt houdt en de muis daarna beweegt. Als de muis naar links beweegt, wordt het selectiescherm groen en gestippeld; nu worden alle objecten geselecteerd die volledig of gedeeltelijk binnen het selectiescherm vallen. Als de muis naar rechts beweegt, wordt het selectiescherm blauw en met volle lijn getekend; nu worden alleen die objecten geselecteerd die volledig binnen het selectiescherm vallen. Tegelijk met weergave van de grens van het selectiescherm (groen of blauw) hangt er een icoon aan de cursorpijl dat verwijst naar de gebruikte selectiemethode: Window Overlap or Window Inside.

U kunt ook een object selecteren door deze aan te klikken met de muis. Als de Shift toets is ingedrukt tijdens het aanklikken van een object of tijdens het gebruik van een selectiescherm methode, dan ongeselecteerde objecten toegevoegd of reeds geselecteerde objecten verijderd uit de selectieset.

Gebruik de Esc toets om de selectieset leeg te maken.

Select Similar

Selecteert alle entiteiten met dezelfde eigenschappen als de momenteel geselecteerde entiteit.

Voer de optie SEttings in om dit dialoogvenster te openen:

Aangevinkte eigenschappen worden vergeleken met andere entiteiten, uitgevinkte eigenschappen worden niet vergeleken. Om dit commando te laten werken zoals bedoeld, moet ten minste één eigenschap zijn ingeschakeld. Wanneer alle eigenschappen zijn uitgeschakeld, selecteert deze opdracht alleen de entiteit (en) die u kiest bij de prompt 'Entiteiten selecteren'

Optie Beschrijving
Color Kleurnummer of naam
Layer Laagnaam
Linetype Lijntype naam
Linetype Scale Lijntype schaalfactor
Lineweight Lijntype waarde
Plotstyle Naam plotstijl
Object style Naam van de toepasselijke stijl, zoals tekst, dimensie of tabelstijlnaam
Name Entiteitstype, zoals lijn, boog of polylijn

Selectie filter

Soms is het handig om een venster selectie te gebruiken waarbij niet alle objecten geselecteerd worden, maar alleen objecten van een bepaalde soort of een bepaalde blocknaam. Gebruik dan het command SF, of klik hierin de ribbon:

Het commando reageert in de commandbar met deze opties:

Kies de hoofdletter van de optie en geef een enter, of meteen enter als de juiste optie al voorgesteld wordt.

Optie
Beschrijving
Block Klik een block aan, vervolgens vraagt SCAD Re-Event opnieuw: Select entities. Gebruik de Window Inside of Window Overlap (blauw of groen) venster zoals bovenaan deze pagina uitgelegd. Alleen blocks met de naam zoals aangegeven worden geselecteerd.
Color Alleen objecten met dezelfde kleur worden geselecteerd, houd er rekening mee dat een entiteit een kleur kan hebben die bepaald wordt door de laag (kleur: bylayer).
Entity Alle entiteiten van dezelfde soort worden geselecteerd, zoals lijnen, arceringen, enz.
Layer Alle entiteiten op dezelfde laag worden geselecteerd.
Linetype Alle entiteiten met dezelfde linetype worden geselecteerd.
Previous De voorgaande keuze wordt gebruikt.

Dubbele blocks selecteren

Het commando SHOWDUPBLK selecteert alle blocks die op dezelfde plek staan.

Na selectie kan bijvoorbeeld worden gekozen om de blocks te verwijderen met DELETE. Er blijft altijd één block staan. Er wordt niet gezocht in een block, dus het werkt alleen op blocks die los geselecteerd kunnen worden in de tekening.